Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie

ul. Kasztanowa 39, 26-070 Łopuszno 

tel. 41 391 40 25,

41 391 49 26

www.zsp5lopuszno.pl

 

W Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie tradycja przeplata się z nowoczesnością. Mówiąc o tradycji, przywołujemy na myśl wspólne celebrowanie ważnych wydarzeń historycznych, świąt państwowych, rocznic i uroczystości wpisanych w kalendarz szkolny oraz pielęgnowanie tradycji świątecznych związanych z życiem religijnym i ludowym.       

Tradycyjne zachowania i uroczystości mimo, że corocznie powtarzane, wnoszą do szkolnego życia urozmaicenie, integrują, budują więź i wyjątkową atmosferę. Poszanowanie tego, co uświęcone tradycją, udział w życiu kulturalnym, tradycyjnych obchodach zbliża do siebie młodzież, nauczycieli, rodziców, lokalną społeczność, pozwala na wspólne przeżywanie ważnych chwil, jedność myśli, wartości i emocji. Tradycja jest wartością wychowawczą, zakorzenioną w historii narodu, regionu czy też szkoły. Wartość ta, zapewnia jedność kulturową, stanowi okazję do tego aby młodzi ludzie, w tym przypadku polscy i ukraińscy uczniowie, integrowali się oraz szanowali nie tylko własną kulturę ale też obyczaje innego narodu.      

Nowoczesność należy rozumieć jako koncentrowanie się na przyszłości oraz innowacji. Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie idzie z duchem czasu. Nauczyciele wdrażają innowacje pedagogiczne, stosują indywidualizację nauczania, rozwijają kreatywność, samodzielne myślenie, wrażliwość i empatię wychowanków. Dobra współpraca nauczycieli i uczniów przynosi efekty. Uczniowie biorą udział w olimpiadach, osiągają  liczne sukcesy w zawodach sportowych i  konkursach: ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych (konkursy plastyczne, fotograficzne, biblioteczne, turystyczno - krajoznawcze, wokalne, baristyczne, kelnerskie, pożarnicze). W szkole prężnie działa Koło Wolontariatu, w ramach którego uczniowie uczestniczą w różnych przedsięwzięciach np.: akcja „Szlachetna Paczka”, projekt „Aktywnie współpracujące miasta - aktywne regiony”, XIII Forum Ekonomiczne Młodych Liderów w Nowym Sączu, XXVIII Forum Ekonomiczne w Krynicy, konferencje,  młodzieżowy happening „Stop Hate, Only Love!”.

Z myślą o uczniach szkoła realizuje projekty: „Wyższe kwalifikacje - pewniejsza przyszłość”, „Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy”, „Innowacyjny model kształcenia - drogą do sukcesu”, „Praktyki zawodowe kluczem do sukcesu”. Dzięki nim młodzież rozwija kompetencje zawodowe i kluczowe (m.in. matematyczno − techniczne, językowe, przedsiębiorczość, komunikację, asertywność), odbywa kursy, szkolenia, płatne staże, praktyki zawodowe w renomowanych firmach oraz praktyki zagraniczne (m.in. w Grecji). Pracownie przedmiotowe wyposażane są w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Rok szkolny 2019/2020 uczniowie rozpoczęli w nowoczesnym, doskonale wyposażonym budynku. Na parterze znajdują się: administracja, strefa dyrektorska, zaplecze sanitarne i magazynowe, sala fitness, siłownia, pracownia fryzjerska, pracownia gastronomiczna, część kuchenna z zapleczem, sala konsumpcyjna; na pierwszym piętrze sale komputerowe i pracownie: projektowa, budowlana, rysunku technicznego, ekonomiczna, obsługi gości i  konsumenta, hotelarska; na drugim piętrze: pracownia chemiczna, matematyczna, biologiczna, pracownie językowe, komputerowe, pokój psychologa, biblioteka. Część obiektu stanowi sala sportowa wyposażona w trybuny oraz boiska. Budynek posiada atrium, windę i jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Powierzchnia użytkowa nowego budynku szkoły wyniesie prawie 7 tys. m2 z czego sala gimnastyczna - 1250 m2. Nowoczesny obiekt został przewidziany dla blisko 500 uczniów.

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów