Oferta edukacyjna szkół

Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie

oferta edukacyjna PZS w Bodzentynie

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JÓZEFA SZERMENTOWSKIEGO (4-letnie)

 • klasa humanistyczna (rozszerzenie: język polski, język angielski, historia)
 • klasa biologiczno-chemiczna (rozszerzenie: biologia, chemia)
 • klasa matematyczno-informatyczna (rozszerzenie: matematyka, informatyka)
 • klasa z innowacją pedagogiczną: policyjno-prawna (rozszerzenie: wiedza o społeczeństwie, historia,

przedmioty kierunkowe)

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3-letnia)

 • klasa wielozawodowa (cukiernik, piekarz, kucharz, fryzjer)
 • monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH - ZAOCZNE - BEZPŁATNE

SZKOŁA POLICEALNA

 • opiekun w domu pomocy społecznej (2 lata)
 • technik informatyk (2 lata)
 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy (1,5 roku)

TECHNIKUM NR 6 Z SIEDZIBĄ W NOWEJ SŁUPI (5-letnie)

 • technik logistyk
 • technik informatyk
 • technik budownictwa
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik obsługi turystycznej
 • technik ekonomista
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik handlowiec
 • kelner

 

 

Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach

orerta edukacyj PZS w Chęcinach

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA (4-LETNIE)

 • klasa policyjno-prawna (rozszerzenie: historia, język polski)
 • klasa dietetyka i rekreacja ruchowa (rozszerzenie: biologia, język angielski)
 • klasa humanistyczna (rozszerzenie: język polski, historia)
 • klasa medyczna (rozszerzenie: biologia, chemia)
 • klasa matematyczno - geograficzna (rozszerzenie: matematyka, geografia)
 • klasa matematyczno - informatyczna (rozszerzenie: matematyka, informatyka)
 • klasa językowa (rozszerzenie: język angielski, język niemiecki lub język rosyjski)

TECHNIKUM IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA (5-letnie)

 • technik logistyk (rozszerzenie: matematyka)
 • technik mechatronik (rozszerzenie: matematyka)
 • technik mechanik (rozszerzenie: matematyka)
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (rozszerzenie: język angielski)
 • technik informatyk (rozszerzenie: język angielski)
 • technik elektryk (rozszerzenie: fizyka)
 • technik hotelarstwa (rozszerzenie: język angielski)
 • technik analityk (rozszerzenie: chemia)
 • technik organizacji turystyki (rozszerzenie: język angielski)
 • technik usług fryzjerskich (rozszerzenie: biologia)
 • technik geolog (rozszerzenie: geografia)

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3-letnia)

 • operator obrabiarek skrawających
 • kierowca mechanik
 • mechanik - monter maszyn i urządzeń
 • elektromechanik
 • ślusarz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • mechatronik
 • kucharz

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA (planowane uruchomienie)

 • technik transportu drogowego
 • technik żywienia i usług gastronomicznych

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH - zaoczne - BEZPŁATNE

SZKOŁA POLICEALNA

 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy (1,5 roku)
 • opiekun medyczny (1 rok)
 • technik usług kosmetycznych (2 lata)

 

 

Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie

oferta edukacyjna PZS w Łopusznie

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KARDYNAŁA KAROLA WOJTYŁY (4-letnie)

 • klasa - profil z innowacją pedagogiczną - edukacja prawno-policyjna (rozszerzenie: wiedza o społeczeństwie, język angielski, matematyka)
 • klasa - profil biologiczno-chemiczny (rozszerzenie: biologia, chemia, fizyka)
 • klasa - profil humanistyczno-językowy (rozszerzenie: język polski, geografia, język angielski)

TECHNIKUM (5-letnie)

 • technik technologii żywności
 • technik hotelarstwa
 • technik mechanik
 • technik mechatronik
 • technik informatyk
 • technik usług fryzjerskich
 • technik handlowiec
 • technik budownictwa
 • technik geodeta
 • technik ekonomista
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik logistyk
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie
 • technik reklamy
 • technik usług kelnerskich
 • technik transportu drogowego
 • technik programista
 • technik turystyki na obszarach wiejskich
 • technik architektury krajobrazu
 • technik elektronik

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3-letnia)

 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • stolarz
 • fryzjer
 • kucharz
 • ślusarz
 • mechanik - monter maszyn i urządzeń
 • operator obrabiarek skrawających
 • kierowca mechanik
 • mechatronik
 • magazynier- logistyk
 • sprzedawca
 • kelner
 • pracownik obsługi hotelowej
 • lakiernik samochodowy
 • automatyk
 • murarz-tynkarz
 • betoniarz-zbrojarz
 • cukiernik
 • piekarz
 • przetwórca mięsa

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA (2-letnia)

 • technik robót wykończeniowych w budownictwie
 • technik transportu drogowego

SZKOŁA POLICEALNA

 • opiekun medyczny (1 rok)
 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy (1,5 roku)
 • technik ochrony fizycznej osób i mienia (2 lata)
 • technik usług kosmetycznych (2 lata)

 

Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku

oferta edukacyjna PZS w Chmielniku

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADOLFA DYGASIŃSKIEGO (4-letnie)

 • klasa techniczno-przyrodnicza (rozszerzenie: język angielski, fizyka, matematyka)
 • klasa medyczna (rozszerzenie: język angielski, biologia, chemia)
 • klasa policyjno-prawna (rozszerzenie: język angielski, wiedza o społeczeństwie, geografia)
 • klasa filmowa (rozszerzenie: język polski, język angielski, historia)

TECHNIKUM (5-letnie)

 • technik budownictwa
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie
 • technik mechanik
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik spawalnictwa
 • technik informatyk
 • technik programista
 • technik reklamy
 • technik logistyk
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik technologii żywności
 • technik hotelarstwa
 • technik organizacji turystyki
 • technik ekonomista
 • technik architektury krajobrazu
 • technik usług fryzjerskich
 • technik technologii drewna
 • technik rolnik
 • technik agrobiznesu

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3-letnia)

 • fryzjer
 • kucharz
 • murarz tynkarz
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • blacharz samochodowy
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • kierowca mechanik
 • mechanik-monter maszyn i urządzeń
 • stolarz

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA (planowane uruchomienie)

 • technik usług fryzjerskich
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Portal Edukacyjny
pdf 2022-05-11 Gazetka Szkolna.pdf
ilość pobrań: 25
Gazetka Szkolna.pdf 5.75MB zobacz
do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów