Wicestarosta Kielecki

Tomasz Dulny

Wicestarosta Tomasz Dulny

Klub Radnych
Prawo i Sprawiedliwość
Funkcje
Wicestarosta Kielecki
Okręg Wyborczy
Chęciny, Piekoszów, Nowiny
Urodzony
24 XII 1982
Stan rodzinny
wolny, córka Maja
Wykształcenie
- wykształcenie wyższe 5 - letnie studia polonistyczne, absolwent Akademii Świętokrzyskiej,
- studia podyplomowe: Wiedza o Kulturze Współczesnej, Akademia Świętokrzyska,
- studia podyplomowe: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, Akademia Świętokrzyska,
- studia podyplomowe: Zarządzanie Finansami, Uniwersytet Jana Kochanowskiego,
- studia podyplomowe: Księgowość, Uniwersytet Jana Kochanowskiego,
- studia podyplomowe: Rolnictwo, Staropolska Szkoła Wyższa,
- MBA: Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach.
Praca zawodowa
Wychowawca i nauczyciel w Państwowym Domu Dziecka w Małachowie,
2008-2015  - pracował w Świętokrzyskim Oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach,
2015 - XII 2023 - kierownik kieleckiego Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach,
Styczeń 2024 - Maj 2024 - kierownik w Parku Etnograficznym w Tokarni.
Praca społeczna
Radny Rady Miejskiej w Chęcinach w latach 2014-2018, w przeszłości sędzia piłkarski.
Zainteresowania
literatura, sport, polityka.

Zadania i kompetencje:

  1. Wykonuje zadania w zakresie określonym przez Starostę.
  2. Wydaje decyzje administracyjne w ramach upoważnień udzielonych przez Starostę.
  3. W przypadku nieobecności lub niemożności wykonywania swej funkcji przez Starostę, Wicestarosta pełni zastępstwo, którego zakres rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Starosty z wyłączeniem:
    1. udzielania pełnomocnictw procesowych oraz upoważnień pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
    2. wykonywania innych zadań zastrzeżonych dla Starosty ustawami.

Sprawuje nadzór nad:

Komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Kielcach:

  1. Wydział Organizacji i Zarządzania Kryzysowego,
  2. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska.
do góry
Ważna droga w Daleszycach do remontu Czekamy na zgłoszenia do nagrody Zapisy na rajd rozpoczęte Rada Seniorów na pierwszym posiedzeniu Bezpłatny autobus na Św. Krzyż Wakacyjne przerwy w pracy poradni Starostwo Powiatowe w poniedziałki pracuje dłużej Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów