Wicestarosta Kielecki

Tomasz Pleban

Wicestarosta Tomasz Pleban

Klub Radnych
Prawo i Sprawiedliwość
Funkcje
Wicestarosta
Okręg Wyborczy
Daleszyce, Morawica
Urodzony
1968 r.
Stan rodzinny
żonaty - żona Anna, dwóch synów - Piotr i Maciej
Wykształcenie
wykształcenie wyższe magisterskie, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, Politechniki Świętokrzyskiej, Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Praca zawodowa
nauczyciel, dyrektor szkoły, dyrektor oddziału Kuratorium Oświaty w Kielcach, Świętokrzyski Wicekurator Oświaty.
Praca społeczna
radny gminy Daleszyce w latach 1998-2002, radny Rady Powiatu w Kielcach 2010-2014, członek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej.
Zainteresowania
taniec, nordic walking, film, dobra książka i podróże

Zadania i kompetencje:

 1. Wykonuje zadania w zakresie określonym przez Starostę.
 2. Wydaje decyzje administracyjne w ramach upoważnień udzielonych przez Starostę.
 3. W przypadku nieobecności lub niemożności wykonywania swej funkcji przez Starostę, Wicestarosta pełni zastępstwo, którego zakres rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Starosty z wyłączeniem:
  1. udzielania pełnomocnictw procesowych oraz upoważnień pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
  2. wykonywania innych zadań zastrzeżonych dla Starosty ustawami.

Sprawuje nadzór nad:

Komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Kielcach:

 1. Wydział Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki,
 2. Wydział Strategii i Rozwoju,
 3. Zespół wsparcia informatycznego.

Jednostkami organizacyjnymi Powiatu Kieleckiego:

 1. Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach,
 2. Powiatowe Zespoły Szkół.
do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów