Starosta Kielecki

Mirosław Gębski

Starosta Kielecki Mirosław Gębski

Klub Radnych
Prawo i Sprawiedliwość
Funkcje
Starosta Kielecki
Okręg Wyborczy
Zagnańsk, Masłów, Miedziana Góra
Urodzony
1970 r.
Wykształcenie
wyższe - magister politologii, Akademia Świętokrzyska, specjalność społeczno-samorządowa
Praca zawodowa
zastępca Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, prezes spółki Świętokrzyski Rynek Hurtowy, zastępca dyrektora PGE Dystrybucja Rejon Energetyczny Kielce.
Praca społeczna
pełnił funkcję radnego powiatowego w minionych czterech kadencjach od 1998 r. Przewodniczący PiS w powiecie kieleckim. W 2019 roku odznaczony odznaką "Działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych". Był nominowany przez samorząd województwa w kategorii osobowość nagrody Świętokrzyska Victoria.
Zainteresowania
polityka, historia, geografia, sport, książka, film, muzyka, podróże

 

Zarządzenia Starosty Kieleckiego

Zadania i kompetencje

 1. organizowanie pracy Zarządu i Starostwa;
 2. kierowanie bieżącymi sprawami Powiatu;
 3. reprezentowanie Powiatu na zewnątrz;
 4. udzielanie pełnomocnictw procesowych oraz upoważnianie pracowników Starostwa
  do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 5. wykonywanie wobec członków Zarządu, pracowników Starostwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych zadań z zakresu prawa pracy, realizacja polityki personalnej Starostwa;
 6. wykonywanie uprawnienia zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych oraz zwierzchnika powiatowych służb, inspekcji i straży;
 7. wydawanie zarządzeń i dyspozycji;
 8. sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań obronnych;
 9. pełnienie funkcji Szefa obrony cywilnej powiatu i Przewodniczącego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
 10. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi Starostwa;
 11. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty ustawami;
 12. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty uchwałami Rady i Zarządu oraz wynikającymi z postanowień Statutu Powiatu i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa.

Sprawuje nadzór nad:

Komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Kielcach:

 1. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
 2. Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
 3. Geodeta Powiatowy,
 4. Zespół kontroli,
 5. Zespół radców prawnych,
 6. Audytor wewnętrzny,
 7. Zespół informacji i promocji,
 8. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
 9. Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością,
 10. Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
 11. Biuro Zarządzania Kryzysowego,
 12. Stanowisko ds. BHP,
 13. Inspektor Ochrony Danych,
 14. Geolog Powiatowy.
do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów