Starosta Kielecki

Tomasz Pleban

Starosta Kielecki Tomasz Pleban

Klub Radnych
Prawo i Sprawiedliwość
Funkcje
Starosta Kielecki
Okręg Wyborczy
Daleszyce, Morawica
Urodzony
1968 r.
Stan rodzinny
żonaty - żona Anna, dwóch synów - Piotr i Maciej
Wykształcenie
wykształcenie wyższe magisterskie, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, Politechniki Świętokrzyskiej, Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Praca zawodowa
nauczyciel, dyrektor szkoły, dyrektor oddziału Kuratorium Oświaty w Kielcach, Świętokrzyski Wicekurator Oświaty.
Praca społeczna
radny gminy Daleszyce w latach 1998-2002, radny Rady Powiatu w Kielcach 2010-2014, członek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej.
Zainteresowania
taniec, nordic walking, film, dobra książka i podróże

 

Zarządzenia Starosty Kieleckiego

Zadania i kompetencje

 1. organizowanie pracy Zarządu i Starostwa;
 2. kierowanie bieżącymi sprawami Powiatu;
 3. reprezentowanie Powiatu na zewnątrz;
 4. udzielanie pełnomocnictw procesowych oraz upoważnianie pracowników Starostwa
  do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 5. wykonywanie wobec członków Zarządu, pracowników Starostwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych zadań z zakresu prawa pracy, realizacja polityki personalnej Starostwa;
 6. wykonywanie uprawnienia zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych oraz zwierzchnika powiatowych służb, inspekcji i straży;
 7. wydawanie zarządzeń i dyspozycji;
 8. sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań obronnych;
 9. pełnienie funkcji Szefa obrony cywilnej powiatu i Przewodniczącego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
 10. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi Starostwa;
 11. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty ustawami;
 12. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty uchwałami Rady i Zarządu oraz wynikającymi z postanowień Statutu Powiatu i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa.

Sprawuje nadzór nad:

 1. Komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Kielcach:
 • Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 • Wydział Strategii i Rozwoju,
 • Geodeta Powiatowy,
 • Audytor wewnętrzny,
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
 • Zespół radców prawnych,
 • Zespół informacji i promocji,
 • Zespół wsparcia informatycznego,
 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
 • Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością,
 • Pełnomocnik ds. Systemu Zarzadzania Bezpieczeństwem Informacji,
 • Biuro Zarządzania kryzysowego,
 • Inspektor Ochrony Danych,
 • Stanowisko ds. BHP,
 • Geolog Powiatowy;

 

 1. Jednostki organizacyjne Powiatu kieleckiego:
 • Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach,
 • Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach,
 • Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie,
 • Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach,
 • Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku,
 • Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie,
 • Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach,
 • Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bodzentynie,
 • Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chmielniku,
 • Powiatowa Poradnia psychologiczno-Pedagogiczna w Piekoszowie.
do góry
Specjalne programy zmniejszają bezrobocie Święto 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej Muzyka ludowa zabrzmi w niedzielę w Jaworzni Kadra dowódcza 1. Dywizji Piechoty Legionów w starostwie Na zalewie w Cedzynie ma być bezpieczniej Starostwo Powiatowe w poniedziałki pracuje dłużej Szpital przy Prostej wykonuje badania prenatalne Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów