Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 6, 26-010 Bodzentyn

ul. Szkolna 10, 26-006 Nowa Słupia

tel. 41 311 50 33; 41 301 76 17

www.zspbodzentyn.pl

Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie to jedyna szkoła powiatowa ze 100-letnią tradycją. W ciągu stu lat w szkole zaszło wiele zmian. Zmieniały się jej nazwy, oferta edukacyjna, budynki, w których funkcjonowała. Wiele klas zastąpiły specjalistyczne pracownie a w nauce wykorzystywane są tablice interaktywne. Jedyne, co nie uległo zmianie to szczególna, przyjazna atmosfera.

Absolwentami szkoły w Bodzentynie są znane i cenione w środowisku lokalnym osoby: kardiochirurg prof. dr hab. n. med. Marianna Janion, onkolog dr Artur Drobniak, dermatolog dr Bogusław Kupis, ks. Władysław Sowa - dr teologii i wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, dr Tomasz Domański - pracownik IPN w Kielcach, Wojciech Kalwat - historyk, popularyzator historii, pracownik Muzeum Historii Polski i redaktor magazynu historycznego „Mówią Wieki”, Joanna Rachtan-Janicka - dr inż. technologii żywności i żywienia, pracownik SGGW w Warszawie, dr hab. Maciej Rak - pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Absolwentka szkoły z 2003 roku Paulina Materek jest stypendystką i pracownikiem naukowym w Cambridge w Wielkiej Brytanii. Specjalizuje się w biotechnologii.

Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie posiada bogatą bazę dydaktyczno-sportową. Znajdują się tu specjalistyczne pracownie przedmiotowe wyposażone w sprzęt multimedialny, sala bilardowa, sala gimnastyczna, boisko sportowe, siłownia, sportowa strzelnica pneumatyczna oraz sala lustrzana do zajęć fitness.

Dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi szkoła realizuje corocznie projekty dotyczące promocji i rozwoju kultury, sportu oraz turystyki. Dzięki współpracy z klubem ULKS „Jodła” w Bodzentynie uczniowie odnoszą sukcesy na arenie ogólnopolskiej w sportach obronnych i strzeleckich. Ponadto, w szkole działa radiowęzeł „KreSka” i drużyna szachowa.

Dzięki współpracy z Fundacją PROLAND-SPORT młodzież pracuje na rzecz wolontariatu sportowego podczas organizacji dużych imprez sportowych w województwie świętokrzyskim i małopolskim.  Fundacja przekazuje uczniom stypendia jak również organizuje w szkole spotkania ze znanymi sportowcami.

W Powiatowym Zespole Szkół w Bodzentynie odbywają się festyny rekreacyjno-sportowe związane ze sportami strzeleckimi oraz noce filmowe, które cieszą się dużym zainteresowaniem nie tylko uczniów szkoły lecz także jej absolwentów oraz młodzieży z okolicznych szkół podstawowych.

W Powiatrowym Zespole Szkół w Bodzentynie uczniowie mogą kształcić się w:

- Liceum Ogolnokształcącym im. Józefa Szermentoweskiego,

-Technikum nr 6 z siedzibą w Nowej Słupi,

- Branżowej Szkole I Stopnia,

- Szkole Policealnej,

 

Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie
6

Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów