Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku

ul. Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik

tel. 41 354 28 94

https://pzschmielnik.edupage.org/

 

W dniu 19 marca 1956 roku w Chmielniku powołany został Powiatowy Komitet Budowy Szkoły Średniej. Komitet dzięki poparciu władz powiatowych poczynił kroki zmierzające do otwarcia szkoły średniej. 17 sierpnia 1959 roku wydano zgodę na otwarcie w Chmielniku Liceum Ogólnokształcącego, a 10 września 1959 roku nastąpiło jego uroczyste otwarcie oraz inauguracja pierwszego roku szkolnego 1959/1960. Początkowo szkoła funkcjonowała w wynajętych pomieszczeniach przy ulicy Szkolnej.

W pierwszym roku działalności naukę pobierało 88 uczniów. Z uwagi na złe warunki lokalowe, rozpoczęły się starania o budowę nowego gmachu dla liceum. W lipcu 1960 roku wydano pozwolenie na jego budowę. Od 1961 roku szkoła funkcjonowała jako 4-letnie liceum ogólnokształcące.

W styczniu 1963 roku naukę rozpoczęto w nowym budynku dysponującym także salą gimnastyczną. Znajdował się on przy ulicy Buskiej, a powstał na potrzeby szkoły podstawowej oraz liceum ogólnokształcącego. W tym samym roku po raz pierwszy w Liceum Ogólnokształcącym w Chmielniku zorganizowano egzamin maturalny, w wyniku którego świadectwo dojrzałości otrzymały 32 osoby.

30 sierpnia 1966 roku Miejska Rada Narodowa dokonała na terenie miasta Chmielnik zmiany nazwy dotychczasowej ulicy Buskiej na ulicę Dygasińskiego, gdzie do tej pory znajduje się budynek szkoły. Początek nowego roku szkolnego był niezwykle uroczysty, w związku z nadaniem szkole 4 września 1966 roku imienia Adolfa Dygasińskiego. Wkrótce też odbyło się odsłonięcie popiersia Adolfa Dygasińskiego usytuowanego przed gmachem szkoły.

W 2017 roku Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku zmienił nazwę na Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku. Obecna nazwa podkreśla fakt, że od 1999 roku organem prowadzącym szkołę jest Powiat Kielecki. W ciągu blisko 60 lat istnienia szkoły jej mury opuściło ponad 6 tys. absolwentów.

Szczególnie dynamiczny rozwój placówki przypada na ostatnie dziesięciolecie, w czasie którego zrealizowano szereg zadań inwestycyjnych. Za kwotę około 6 mln zł została wybudowana pełnowymiarowa hala sportowa z parkingiem oraz ogrodzenie placu szkolnego. Wykonano termomodernizację budynków dydaktycznych przy ulicy Dygasińskiego 11 oraz przy ulicy Furmańskiej 1A. W październiku 2017 roku nastąpiło otwarcie nowego budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Chmielniku. Pozyskano znaczące środki finansowe na zakup wyposażenia pracowni spawalniczej i mechanicznej. Powstały dwie nowe pracownie gastronomiczne, dwa laboratoria fonetyczne oraz nowoczesna biblioteka szkolna. Przeprowadzono gruntowny remont szatni i świetlicy szkolnej. Zakupiono szereg nowych maszyn i urządzeń do hali maszyn.

Od wielu lat szkoła realizuje wiele projektów, które pozwalają uczniom zdobywać nowe kwalifikacje, niezbędne do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy. W ramach projektu „Innowacyjny model kształcenia − krokiem do sukcesu zawodowego”, uczniowie technikum kształcącego w zawodzie technik pojazdów samochodowych realizują 40% zajęć kształcenia praktycznego u lokalnych pracodawców. Uczniowie otrzymują stypendium stażowe, mają zapewniony dojazd, opiekę instruktorów i nauczycieli w czasie zajęć, indywidualne doradztwo zawodowe oraz bezpłatny kurs spawania i prawa jazdy. Projekt przewiduje również korzyści dla pracodawców.

Młodzież uczestniczy także w stażach zawodowych realizowanych w Rimini we Włoszech, w Portsmouth w Wielkiej Brytanii oraz u polskich pracodawców. Staże pozwalają uczniom lepiej poznać specyfikę wybranego zawodu i zarobić swoje pierwsze pieniądze.

Uczniowie PZS w Chmielniku mają również możliwość zapisać się na bezpłatne kursy: prawa jazdy, operatora wózka widłowego, operatora koparki, spawania, kursu elektrycznego z uprawnieniami do 1 kV, kursu fryzjerskiego oraz wizażu i stylizacji. Kursy te ułatwiają wielu uczniom start w dorosłe życie.

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów