Komisje Rady Powiatu

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Przeciwpowodziowej i Zapobiegania Innym Zagrożeniom

 • Michalski Andrzej - przewodniczący
 • Żebrowska Danuta - zastępca przewodniczącego
 • Gruszczyński Tomasz
 • Zbigniew Zagdański - sekretarz

Komisja Budżetu i Finansów

 • Emil Machul - przewodniczący
 • Paweł Gratka - zastępca przewodniczącego
 • Wojciech Kózka
 • Godowski Michał - sekretarz
 • Gratka Paweł
 • Kasprzyk Sylwester
 • Borowski Andrzej

Komisja Dróg, Komunikacji i Budownictwa

 • Soboń Krzysztof - przewodniczący
 • Michalski Andrzej
 • Popiel Małgorzata
 • Woźniak Łukasz
 • Gierada Bogdan
 • Kosmala Anna
 • Wojciech Kózka - zastępca przewodniczącego
 • Gratka Paweł - sekretarz
 • Zbigniew Zagdański

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu

 • Woźniak Łukasz - przewodniczący
 • Szczepańczyk Józef - sekretarz
 • Borowski Andrzej - zastępca przewodniczącego
 • Janus Zenon
 • Machul Emil
 • Sałata Agata
 • Gmyr Irena

Komisja Rewizyjna

 • Tomasz Gruszczyński - przewodniczący
 • Wojciech Kózka - zastępca przewodniczacego
 • Janus Zenon
 • Kosmala Anna

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

 • Janus Zenon - przewodniczący
 • Kasprzyk Sylwester - zastępca przewodniczącego
 • Pacak Stefan - sekretarz
 • Soboń Krzysztof
 • Woźniak Łukasz
 • Smolarczyk Krzysztof

Komisja Samorządu, Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu

 • Kosmala Anna - przewodniczący
 • Sałata Agata - zastępca przewodniczącego
 • Smolarczyk Krzysztof - sekretarz
 • Soboń Krzysztof
 • Żebrowska Danuta
 • Pacak Stefan
 • Piasecki Kamil
 • Michalski Andrzej

Komisja Statutowa

 • Kaszuba Robert - przewodniczący
 • Sałata Agata - zastępca przewodniczącego
 • Gratka Paweł - sekretarz
 • Machul Emil

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 • Sałata Agata - przewodniczący
 • Szczepańczyk Józef
 • Borowski Andrzej - sekretarz

Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych

 • Gmyr Irena - przewodnicząca
 • Gierada Bogdan - sekretarz
 • Piasecki Kamil
 • Popiel Małgorzata - zastępca przewodniczącego
 • Kaszuba Robert
 • Godowski Michał
do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów