Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chmielniku

ul. Furmańska 1 A, 26 - 020 Chmielnik

tel/fax: 41  354 42 17

www.pppchmielnik.pl

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna  w Chmielniku działa od 1 września 1980 roku. Obecnie mieści się w budynku PZS w Chmielniku, przy ulicy Furmańskiej 1A. Do dyspozycji jest m.in. dziesięć gabinetów specjalistycznych z nowoczesnym wyposażeniem uwzględniającym potrzeby osób korzystających z usług placówki: logopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne, biofeedback.

Celem działalności poradni jest udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, nauczycielom  i rodzicom w zakresie kształcenia, wychowywania oraz pomocy w wyborze zawodu. Oprócz codziennej pracy diagnostycznej, terapeutycznej i profilaktycznej pedagodzy, psycholodzy i logopedzi prowadzą działalność doradczą, informacyjną, szkoleniową oraz mediacyjną w 13 punktach konsultacyjnych, a także warsztaty dla uczniów, spotkania dla nauczycieli i rodziców.

Poradnia swoją działalnością obejmuje pięć gmin: Chmielnik, Daleszyce, Morawicę, Pierzchnicę oraz Raków. Poradnia dysponuje gabinetami wyposażonymi w nowoczesny sprzęt w tym aparat EEG - Biofeedback stymulujący pracę mózgu, platformę do badania wzroku, słuchu i mowy, stymulator logopedyczny oraz różnorodne programy komputerowe.

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów