Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bodzentynie

ul. Wolności 1 A, 26 - 010 Bodzentyn

tel. 41  311 50 20

fax: 41 311 51 75

www.pppbodzentyn.pl

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bodzentynie jest specjalistyczną placówką oświatową, która zatrudnia psychologów, pedagogów i logopedów. Istnieje od 1979 roku i obejmuje pomocą psychologiczno - pedagogiczną dzieci, młodzież, rodziców i nauczycieli z terenu siedmiu gmin powiatu kieleckiego: Bodzentyna, Górna, Bielin, Łagowa, Nowej Słupi, Masłowa i Zagnańska. W 2006 roku w ramach likwidacji barier architektonicznych dostosowano placówkę do potrzeb osób niepełnosprawnych. Sala rehabilitacyjna wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt do  rehabilitacji i terapii. Pracownicy poradni wykorzystują w swojej pracy z dziećmi nowoczesne programy komputerowe, tablicę multimedialną oraz aparat EEG - Biofeedback, stymulujący pracę mózgu. Poradnia swoje działania realizuje również poprzez tworzenie  w szkołach punktów konsultacyjnych.

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów