Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piekoszowie

ul. Częstochowska 110, 26 - 065 Piekoszów

tel/fax: 41 306 11 15

  

www.ppp-piekoszow.pl

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Piekoszowie jest publiczną placówką oświatową, funkcjonującą od 1 września 1988 roku. Zatrudnieni specjaliści świadczą  profesjonalną i bezpłatną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną dzieciom i ich rodzicom oraz nauczycielom z gmin: Chęciny, Łopuszno, Miedziana Góra, Mniów, Piekoszów, Nowiny, Strawczyn.

Poradnia prowadzi: diagnozę zgłaszanych problemów przez środowisko lokalne, terapię psychologiczno - pedagogiczną logopedyczną, terapię rodzin, terapię aparatem EEG- Biofeedback, przesiewowe badania  wzroku i słuchu, zajęcia z dziećmi zdolnymi, zajęcia  profilaktyczne oraz psychoedukacyjne dla uczniów, zajęcia logorytmiczne, doradztwo zawodowe, konsultacje, warsztaty i spotkania tematyczne dla nauczycieli i rodziców, dotyczące interwencji w sytuacjach kryzysowych.   

W pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej wykorzystywane są najnowocześniejsze testy, urządzenia  i programy komputerowe. Swoje działania poradnia realizuje również poprzez tworzenie w szkołach punktów konsultacyjnych.

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów