Strona główna/Władze powiatu

Władze powiatu

Zarząd Powiatu

  1.  Członkowie Zarządu wykonując zadania, zapewniają kompleksowe rozwiązywanie problemów powiatu, a zwłaszcza w zakresie spraw załatwianych przez podporządkowane im imiennie komórki organizacyjne Starostwa oraz jednostki organizacyjne. Szczegółowy wykaz komórek organizacyjnych Starostwa oraz jednostek organizacyjnych podporządkowanych imiennie poszczególnym członkom Zarządu – Starosta określa odrębnym zarządzeniem.
  2. Członkowie Zarządu współdziałają z kierownikami powiatowych służb, inspekcji i straży w zakresie ustalonym przez Starostę.
  3. Członkowie Zarządu organizują i prowadzą negocjacje w zakresie porozumień zawieranych przez powiat z gminami, organami administracji rządowej i innymi jednostkami organizacyjnymi.
  4. Członkowie Zarządu współdziałają z organizacjami pozarządowymi.
  5. Członkowie Zarządu organizują czynności w zakresie tworzenia, przekształceń i likwidacji jednostek organizacyjnych.
  6. Członkowie Zarządu będący pracownikami Starostwa, wykonujący zadania i czynności w ramach stosunku pracy ponoszą przed Starostą odpowiedzialność służbową na zasadach ogólnych.
do góry
Ważna droga w Daleszycach do remontu Czekamy na zgłoszenia do nagrody Zapisy na rajd rozpoczęte Rada Seniorów na pierwszym posiedzeniu Bezpłatny autobus na Św. Krzyż Wakacyjne przerwy w pracy poradni Starostwo Powiatowe w poniedziałki pracuje dłużej Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów