Gdzie po bezpłatną pomoc prawną w powiecie w 2024 roku?

3 Stycznia 2024

Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, czy mediatora? Darmową pomoc uzyskasz w ośmiu punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kieleckim.Punkt bezpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji życiowej, które m.in. potrzebują pomocy w rozłożeniu długu na raty, w spłacie pożyczek „chwilówek”, mające kłopoty mieszkaniowe, problemy pracownicze, borykają się z egzekucją alimentów, czy odziedziczyli długi - mogą liczyć na bezpłatną pomoc prawną, poradnictwo obywatelskie oraz bezpłatną mediację. W 2024 roku na terenie powiatu będzie działać 8 punktów świadczących taką pomoc.

 

PUNKT NR 1 - prowadzony przez adwokatów i radców prawnych,

SIEDZIBA PUNKTU - Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44

CZAS PRACY PUNKTU - poniedziałek - piątek: 7:00 - 11:00,

RODZAJ PUNKTU - Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Mediacji

 

PUNKT NR 2 - prowadzony przez organizację pozarządową

SIEDZIBA PUNKTU - Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44,

 CZAS PRACY PUNKTU - poniedziałek - piątek: 11:15 - 15:15,

RODZAJ PUNKTU - Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego i Nieodpłatnej Mediacji

 

PUNKT NR 3 - prowadzony przez adwokatów i radców prawnych,

SIEDZIBA PUNKTU - Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku, Plac Kościuszki 7

CZAS PRACY PUNKTU - poniedziałek: 11:00 - 15:00, wtorek - piątek: 9:00 - 13:00,

RODZAJ PUNKTU - Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Mediacji

 

PUNKT NR 4 - prowadzony przez adwokatów i radców prawnych,

SIEDZIBA PUNKTU - Urząd Gminy w Mniowie, ul. Centralna 9

CZAS PRACY PUNKTU - poniedziałek: 9:00 - 13:00, wtorek, czwartek: 11:00 - 15:00, środa, piatek: 8:00 - 12:00

RODZAJ PUNKTU - Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Mediacji

 

PUNKT NR 5 - prowadzony przez adwokatów i radców prawnych

SIEDZIBA PUNKTU - Żłobek Samorządowy w Chęcinach, os. Północ 8

CZAS PRACY PUNKTU - poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7:30 - 11:30, środa 12:00 - 16:00

RODZAJ PUNKTU - Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Mediacji

 

PUNKT NR 6 - prowadzony przez organizację pozarządową,

SIEDZIBA PUNKTU - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Daleszycach, ul. Sienkiewicza 11

CZAS PRACY PUNKTU - poniedziałek - piątek: 8:00 - 12:00

RODZAJ PUNKTU - Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego i Mediacji

 

PUNKT NR 7 - prowadzony przez  organizację pozarządową

SIEDZIBA PUNKTU - Urząd Miasta i Gminy w Łagowie, ul Rynek 62,

CZAS PRACY PUNKTU - poniedziałek: 12:00 - 16:00, wtorek - piątek: 8:00 - 12:00,

RODZAJ PUNKTU - Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Mediacji

 

PUNKT NR 8 - prowadzony przez organizację pozarządową

SIEDZIBA PUNKTU - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie, ul. Jana Pawła II 5

CZAS PRACY PUNKTU - poniedziałek, środa: 11:00 - 15:00, wtorek, czwartek: 9:00 - 13:00, piątek: 8:00 - 12:00,

RODZAJ PUNKTU - Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Mediacji

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według  kolejności zgłoszeń, po uprzednim umówieniu terminu:

- pod numerem telefonu: 41 200 17 85 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00,

- poprzez rezerwację wizyty on-line: https://zapisy-np.ms.gov.pl/,

- poprzez zgłoszenie na adres e-mail:

 

Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osoba uprawniona składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Natomiast osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku oraz zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis.

 

do góry
W piątek (31.05) Starostwo Powiatowe w Kielcach nieczynne dla interesantów Trwa nabór do Rady Seniorów Powiatu Kieleckiego Starostwo Powiatowe będzie pracować dłużej Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów