Zasłużony dla Powiatu Kieleckiego i Honorowy Obywatel Powiatu Kieleckiego - Zgłoszenia do końca sierpnia!

10 Lipca 2024

Do końca sierpnia można składać wnioski o nadanie tytułów ,,Zasłużony dla Powiatu Kieleckiego” i ,,Honorowy Obywatel Powiatu Kieleckiego”. Przyznając oba te tytuły Samorząd Powiatu Kieleckiego chce docenić działania aktywnych mieszkańców, którzy budują lokalną społeczność, wspierają innych i wnoszą wkład w rozwój całej naszej wspólnoty. statuetki

Z wnioskiem o nadanie tytułów mogą wystąpić:

- Zarząd Powiatu w Kielcach;
- Radni Powiatu w Kielcach w liczbie co najmniej 3;
- Stałe Komisje Rady Powiatu w Kielcach;
- Organy statutowe stowarzyszeń lub fundacji działających na terenie powiatu kieleckiego;
- Mieszkańcy powiatu kieleckiego w liczbie co najmniej 100.

W uznaniu szczególnych zasług dla Powiatu Kieleckiego tytuły można przyznać pośmiertnie. Akt nadania wręcza się członkowi najbliższej rodziny osoby zmarłej.

Tytuły mogą być nadawane danej osobie tylko raz.

Wnioski należy składać do Starostwa Powiatowego w Kielcach, do 31 sierpnia br., liczy się data wpływu do urzędu. Wnioski po formalnym sprawdzeniu zostają przekazane do Kapituły, którą tworzą: Przewodniczący Rady Powiatu w Kielcach, Starosta Kielecki, przewodniczący stałych komisji Rady Powiatu w Kielcach.

Przypomnijmy, że tytuł Honorowego Obywatela Powiatu Kieleckiego otrzymali:
w 2021 roku - Kazimiera Zapałowa
w 2022 roku - biskup Marian Florczyk
w 2023 roku - dr Cezary Jastrzębski

Tytuł Zasłużony dla Powiatu Kieleckiego został nadany:
w 2021 roku - Zbigniew Banaśkiewicz
w 2022 roku - Józefa Bucka
w 2023 roku - Cecylia Korban

 Regulamin i wszystkie niezbędne dokumenty znajdziecie na stronie: 

https://www.powiat.kielce.pl/dla-klienta/regulamin-zalaczniki 

do góry
Ważna droga w Daleszycach do remontu Czekamy na zgłoszenia do nagrody Zapisy na rajd rozpoczęte Rada Seniorów na pierwszym posiedzeniu Bezpłatny autobus na Św. Krzyż Wakacyjne przerwy w pracy poradni Starostwo Powiatowe w poniedziałki pracuje dłużej Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów