Raków

Herb gminy Raków

Raków

ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków
tel.
+48 41 353 50 18
fax
+48 41 353 50 18
e-mail
www
www.rakow.pl
Wójt: Damian Szpak

Dominujące atuty Gminy Raków to walory krajobrazowo - kulturalne. Największą atrakcją jest usytuowany na terenie gminy największy na kielecczyźnie zbiornik wodny ,,Chańcza". W gminie znajduje się Cisowsko - Orłowski Park Krajobrazowy i jego otulina. Występujące tu lasy charakteryzujące duża różnorodność i bogactwo, w tym także runa leśnego. Do najważniejszych zabytków gminy należy kościół parafialny pw. św. Trójcy z lat 1640-1645. W pobliżu kościoła zachował się mały kamienny XVII- wieczny budynek będący najprawdopodobniej mieszkaniem ministra zboru ariańskiego. Na uwagę turystów zasługuje również układ przemysłowo - urbanistyczny Rynku w Rakowie i Dębnie. Do innych ważnych i ciekawych zabytków zaliczyć można: kościół reformatorów pw. św. Anny z 1641r. w Rakowie, ,,Dom Wójta" z XVI/XVII w Rakowie, dzwonnica z XVIIw. w Bardzie oraz pozostałości zamku i fosy z XIVw. w Rembowie. W przed ostatnią niedzielę września co roku odbywa się świto pieczonego ziemniaka - ,,w święta Teklę ziemniaki będziem piekli".

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów