Daleszyce

Herb gminy Daleszyce

Daleszyce

ul. Henryka Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce
tel.
+48 41 317 16 94
fax
+48 41 317 16 93
e-mail
www
www.daleszyce.pl
Burmistrz: Dariusz Meresiński

Miasto i Gmina Daleszyce wspominają już źródła historyczne z początków XIII stulecia. Według Długosza, w 1221 r. Iwo Odrowąż ufundował w Daleszycach kościół pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła. Najważniejsze zabytki na terenie gminy to kościoły w Daleszycach i Cisowie oraz dwór a parkiem w Słopcu. Wielkim bogactwem gminy jest czyste, zdrowe środowisko naturalne. Znaczna jej część zajmuje Cisowsko- Orłowiński Park Krajobrazowy z licznymi rezerwatami. Jeden z nich, o powierzchni ponad 400 ha, utworzono w celu ochrony kompleksu torfowisk. Do rekreacyjno - turystycznych atrakcji należą rzeki Bielnianka i Lubrzanka., zbiorniki wodna w Borkowie i Komórkach, stawy rybne w Niwach i Komórkach, ośrodek Jazdy konnej "Amazonka" w Borkowie.

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów