Mniów

Herb gminy Mniów

Mniów

ul. Centralna 9, 26-080 Mniów
tel.
+48 41 373 70 02
fax
+48 41 373 70 24
e-mail
www
www.mniow.pl
Wójt: Piotr Wilczak

Gmina Mniów ma charakter typowo rolniczy. Rozwojowi funkcji turystycznych sprzyja malownicze położenie na stokach Wzgórz Oblęgorsko - Tumlińskich oraz przylegającego do nich od północy Płaskowyżu Suchedniowskiego. Cała gmina ze względu na występowanie rzadkich i chronionych gatunków flory i fauny objęta jest strefą ochrony Suchedniowsko - Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego i Konecko - Łopuszańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Do najciekawszych przyrodniczo miejsc należy rezerwat "Górna Krasna", jezioro "Ług", bagno "Stawisko" oraz nieczynna kopalnia czerwonego piaskowca "Jaźwina". Największą atrakcja gminy jest jedyny w Polsce i jeden z niewielu na świecie głaz pokryty rytami neolitycznymi, datowanymi na 4 do 15 tys. lat p n e. Do najciekawszych zabytków należy zaliczyć kościół parafialny w Mniowie z II poł. XVII w. pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa Męczennika, zespół pałacowy Kołłątajówka w rejonie wsi Wólka Kłucka, obejmujący pałac, park i spichlerz z I poł. XIX w. oraz XIX wieczny zespół świątynno - parkowy fundacji Eustachego Kołłątaja w Grzymałkowie. Dla rozwoju gospodarczego gminy największe znaczenie mają eksploatowane złoża triasowych iłów ceramicznych w Pałęgach oraz piasku w Zaborowicach.

do góry
Ważna droga w Daleszycach do remontu Czekamy na zgłoszenia do nagrody Zapisy na rajd rozpoczęte Rada Seniorów na pierwszym posiedzeniu Bezpłatny autobus na Św. Krzyż Wakacyjne przerwy w pracy poradni Starostwo Powiatowe w poniedziałki pracuje dłużej Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów