Łagów

Herb gminy Łagów

Łagów

ul. Rynek 62, 26-025 Łagów
tel.
+48 41 343 70 54
fax
+48 41 343 70 51
e-mail
www
lagowgmina.pl
Burmistrz: Paweł Marwicki

Miasto i Gmina Łagów to jedna z najstarszych miejscowości w kraju. Jan Długosz podaje w swych kronikach, że w 1086 r. była tu siedziba kasztelana. W końcu Xi wieku Łagów nadany został biskupstwu kujawskiemu.

W połowie następnego stulecia stanął tu zamek. W 1375 r. królowa Elżbieta wydała zezwolenie na lokację miasta. Już od XV wieku Łagów stał się znanym ośrodkiem garncarstwa. Działało tu również kilka hut szkła. W wielu miejscach gminy można zaobserwować skutki procesów krasowych, czyli działania wody na skały. Najbardziej okazałym tego przykładem jest Jaskinia "Zbójecka" w Łagowie z korytarzami ciągnącymi się na długości 200 metrów, bardzo znany jest Wąwóz Dule. Gmina obejmuje swym zasięgiem tereny Jeleniowskiego i Cisowsko - Orłowskiego Parku Krajobrazowego. Gmina Łagów jest miejscem interesujących, o znaczeniu światowym, odkryć geologicznych. W roku 2006 w Płuckach nieopodal Łagowa odkryto najbardziej kompletny polski okaz czaszki drapieżnej ryby pancernej - artrodira, która żyła 367 mln lat temu. Jest gminą typowo rolniczą. Do najciekawszych zabytków należą późnogotycki kościół parafialny a w nim zabytkowy dzwon z 1444 r., pochodzące z XVII stulecia zabudowania dawnego szpitala i kościoła św. Ducha.

Od 1 stycznia 2018 roku gmina Łagów zyskała status miasta.

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów