Chęciny

Herb Gminy i Miasta Chęciny

Chęciny

Plac 2-go Czerwca 4, 26-060 Chęciny
tel.
+48 41 315 10 06
fax
+48 41 315 10 85
e-mail
www
www.checiny.pl
Burmistrz:Robert Jaworski

Miasto i Gmina Chęciny leży w obrębie Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej w południowo-zachodniej części Gór Świętokrzyskich. Gmina liczy 14.907 mieszkańców, zajmuje centralną część województwa świętokrzyskiego, a jej granice administracyjne obejmują teren o powierzchni 127,30 km kw. Chęciny prezentują bogatą historięsymbolizowaną przez pochodzący z przełomu XII i XIII wieku Zamek królewski w Chęcinach uznawany za najpotężniejszą polską twierdze. Zwoływane tutaj zjazdy rycerstwa dały początek sejmom. Twierdza stanowiła siedzibę królewskich wdów - m.in. słynnej Bony i miejsce więzienia znaczących jeńców. Miasto zachowało kilka obiektów z czasów Kazimierza Wielkiego. Szeroko znane są: Niemczówka - kamienica z XVI wieku i jedna z najstarszych w regionie dawna bóżnica z połowy XVII wieku. Nieopodal Chęcin, w Podzamczu Chęcińskim przetrwały: XVII -wieczny dwór starostów Chęcińskich, okazała brama triumfalna zbudowana na powitanie wracającego spod Wiednia króla Jana III Sobieskiego. Malownicza ruina dworu obronnego znajduje się w Bolminie. Przez wiele lat XX wieku znana była szkoła szybowcowa w Polichnie. Znaleźć można również pozostałości wspaniałych tradycji górnictwa kruszcowego, kamieniarstwa. Najstarsza wzmianka o górnictwie pochodzi z końca XVI wieku, jego ślady zachowały się najlepiej m.in. na górze Miedzianka. Z kamieniołomu w Czerwonej Górze pochodzi kolumna, na której stanął w Warszawie pomnik Zygmunta III Wazy. Do niewątpliwych atrakcji turystycznych zaliczyć można: zespół klasztorny franciszkanów, zespół klasztorny klarysek obecnie bernardynek, kościół p.w. św. Bartłomieja, datujący swe początki na wiek XIV, liczne dobrze zachowane kamienice mieszczańskie XVI-XX w.), park etnograficzny w Tokarni z tradycyjną wiejską zabudową drewnianą. Ponadto na obszarze gminy, w miejscowości Bolmin, znajduje się sanktuarium maryjne, będące miejscem pielgrzymek.

Chęciny kojarzą sie także z martyrologią wyznawców judaizmu, bowiem podczas II wojny światowej na terenie miasteczka działało getto, skąd ok. 400 osób wywieziono do obozu zagłady.

Nasze okolice to prawdziwy rarytas dla geologów i miłośników skamieniałości. Gmina Chęciny odznacza się wybitnymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi i z tego powodu została w większości objęta prawną ochroną przyrody. W 1996 roku utworzono Chęcińsko - Kielecki Park Krajobrazowy, który wchodzi w skład sieci ekologicznej NATURA 2000. Do bazy ostoi przyrodniczych Corine zostały wpisane: Miedzianka, Góra Zelejowa i Jaskinia Raj. Utworzono dotychczas cztery rezerwaty przyrody nieożywionej i jeden rezerwat leśny: "Góra Miedzianka", "Góra Rzepka", "Góra Zelejowa", "Jaskinia Raj", "Milechowy" z jaskinią "Piekło".

Do tradycji należą organizowane corocznie w miesiącu maju Dni Chęcin, podczas których Drużyna Rycerska Zamku Królewskiego w Chęcinach prezentuje walki , stroje, zbroje, broń białą i palną. W miesiącu sierpniu polecamy Zamkowe Spotkania z Muzyką.

Ze względu na swe walory przyrodnicze, krajobrazowe i historyczne Gmina stawia na rozwój turystyki.

Gorąco zapraszamy do Naszej gminy.

do góry
Ważna droga w Daleszycach do remontu Czekamy na zgłoszenia do nagrody Zapisy na rajd rozpoczęte Rada Seniorów na pierwszym posiedzeniu Bezpłatny autobus na Św. Krzyż Wakacyjne przerwy w pracy poradni Starostwo Powiatowe w poniedziałki pracuje dłużej Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów