Chmielnik

Herb gminy Chmielnik

Chmielnik

Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik
tel.
+48 41 354 32 73
fax
+48 41 354 32 73
e-mail
www
www.chmielnik.com
Burmistrz: Paweł Wójcik

Miasto i Gmina Chmielnik charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu, z łagodnymi wzgórzami i dolinami rzek - leży w obrębie zlewni rzek Nidy, Wschodniej i Sanicy. Miasto Chmielnik posiada bogata przeszłość historyczną. Pierwsze wzmianki o Chmielniku sięgają XIII wieku i dotyczą przegranej przez rycerstwo polskie bitwy z Tatarami w 1241r. w XVIw. miejscowość stała się własnością rodziny Oleśnickich i dzięki jej staraniom otrzymała w 1551r. na mocy przywileju Zygmunta Augusta prawa miejskie. Miasto zachowało szesnastowieczny układ urbanistyczny, wytyczony przez czworoboczny rynek i sieć prostopadłych ulic. Z dawnych obiektów architektury godzien obejrzenia jest późnobarokowy kościół parafialny wzniesiony w XVIIw., późnogotycki kościół Św. Trójcy z XVIw., przebudowana synagoga. W Piotrowicach znajduje się późnorenesansowy kościół z Sanktuarium Matki Boskiej Loretańskiej z klasztorem zespołem pobernardyński, obecne zajmowanym przez oo. karmelitów bosych. W Tarnoskale i Śladkowie Dużym występują pozostałości klasycystycznych zespołów pałacowych. Południowo - wschodnia część gminy Chmielni jest obszarem objętym ochrona prawną, wchodzi w skład Szanieckiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny.

do góry
Ważna droga w Daleszycach do remontu Czekamy na zgłoszenia do nagrody Zapisy na rajd rozpoczęte Rada Seniorów na pierwszym posiedzeniu Bezpłatny autobus na Św. Krzyż Wakacyjne przerwy w pracy poradni Starostwo Powiatowe w poniedziałki pracuje dłużej Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów