Nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” w 2024 roku

6 Maja 2024

W 2024 roku realizowana jest kolejna edycja  rządowego  Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024. 

Wsparciem finansowym w ramach Programu w 2024 roku zostaną objęte:

  • szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017-2019;
  • szkoły ponadpodstawowe;
  • szkoły kształcące uczniów niewidomych;
  • szkoły kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym
    z niepełnosprawnościami,
  • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze;
  • szkoły, które nie skorzystały z programu w roku 2020, 2021, 2022 i 2023.

Dyrektorzy szkół mogą składać wnioski do organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego na zakup narzędzi do terapii/pomocy dydaktycznych do dnia 15 maja 2024 r.

Szczegółowe informacje oraz wzory formularzy dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej AKTYWNA TABLICA.

 

Źródło: Kuratorium Oświaty w Kielcach

 

 

do góry
W piątek (31.05) Starostwo Powiatowe w Kielcach nieczynne dla interesantów Trwa nabór do Rady Seniorów Powiatu Kieleckiego Starostwo Powiatowe będzie pracować dłużej Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów