Matura 2024

6 Maja 2024

W dniu 7 maja o godzinie 9:00 rozpocznie się tegoroczny egzamin maturalny. Do egzaminu dojrzałości przystąpi łącznie 263 uczniów ze szkół, dla których powiat kielecki jest organem prowadzącym.

Abiturienci będą zdawali egzamin w Formule 2023 oraz w Formule 2015.

Egzamin maturalny (sesja główna) będzie przeprowadzany od 7 do 24 maja, w tym:

 • część pisemna - od 7 do 24 maja,
 • część ustna - od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja.

Wyniki egzaminu poznamy 9 lipca.

 

Harmonogram egzaminów maturalnych:

7 maja (wtorek):

 • godz. 9.00 - język polski (poziom podstawowy).

8 maja (środa):

 • godz. 9.00 - matematyka (poziom podstawowy),
 • godz. 14.00 - język kaszubski, łemkowski, łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony).

9 maja (czwartek):

 • godz. 9.00 - język angielski (poziom podstawowy),
 • godz. 14.00 - język francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski (poziom podstawowy).

10 maja (piątek):

 • godz. 9.00 - wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 - język niemiecki (poziom rozszerzony i dwujęzyczny).

13 maja (poniedziałek):

 • godz. 9.00 - język angielski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny),
 • godz. 14.00 - filozofia (poziom rozszerzony).

14 maja (wtorek):

 • godz. 9.00 - biologia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 - język rosyjski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny).

15 maja (środa):

 • godz. 9.00 - matematyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 - język francuski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny).

16 maja (czwartek):

 • godz. 9.00 - chemia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 - historia muzyki (poziom rozszerzony).

17 maja (piątek):

 • godz. 9.00 - geografia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 - język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

20 maja (poniedziałek):

 • godz. 9.00 - języki polski (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 - język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

21 maja (wtorek):

 • godz. 9.00 - historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 - język hiszpański (język rozszerzony i dwujęzyczny). 

22 maja (środa):

 • godz. 9.00 - informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 - historia sztuki (poziom rozszerzony).

23 maja (czwartek):

 • godz. 9.00 - fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 - język włoski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)

24 maja (piątek):

Egzaminy w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych.

Matura 2024

do góry
W piątek (31.05) Starostwo Powiatowe w Kielcach nieczynne dla interesantów Trwa nabór do Rady Seniorów Powiatu Kieleckiego Starostwo Powiatowe będzie pracować dłużej Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów