Ponad 4 miliony złotych z funduszy europejskich na rewitalizację Bielin

15 Czerwca 2020
 

Decyzją Zarządu Województwa Świętokrzyskiego projekt Gminy Bieliny znalazł się na liście tych, które otrzymają dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich).

Po długim oczekiwaniu i wielu staraniach samorządu projekt „ Bieliny jak nowe – rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny Etap II” otrzyma ponad 4-milionowe dofinansowanie, dzięki któremu możliwe będą kolejne inwestycje usprawniające miejscowość gminną pod względem gospodarczym, kulturowym oraz edukacyjnym. Są one odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności i pozytywnie wpłyną na warunki życia wszystkich mieszkańców naszej gminy.

Co ważne, wśród zadań zaplanowanych w ramach rewitalizacji jest modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Bielinach. Mimo, że inwestycja dobiega końca, 80% jej kosztów kwalifikowalnych będzie mogło być pokrytych w ramach przyznanego dofinansowania (jej całkowity koszt to ponad 3 miliony złotych). Dzięki temu większość środków finansowych wydatkowanych na ten cel nie obciąży budżetu gminy.

Działania rewitalizacyjne obejmą m.in. budowę ogólnodostępnego parkingu przy cmentarzu parafialnym, modernizację stacji uzdatniania wody, przebudowę odcinka sieci wodociągowej, utworzenie ryneczku do handlu koszykowego, renowację miejsc upamiętnienia martyrologii mieszkańców w okresie II wojny światowej, utworzenie ścieżki turystyczno-historycznej oraz zagospodarowanie zieleni wokół szkoły i urzędu gminy.
Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu to 5,3 miliona zł, dofinansowanie w ramach RPO WŚ 2014-2020 wyniesie nieco ponad 4,2 miliona złotych.

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów