Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu w Kielcach

23 Listopada 2022

TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI RADY POWIATU W KIELCACH

LP.

NAZWA KOMISJI

DATA

GODZ./ ZAPROSZENI

SALA

1.

 

Komisja Zdrowia, Rodziny                     i Spraw Społecznych

 

24.11.2022

(czwartek)

 

               godz. 15.00              

  230

2.

 

Komisja Budżetu i Finansów

25.11.2022

(piątek)

godz.10.00

 

  231

   3.

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu

   25.11.2022

       (piątek)

godz.12.00

 

230

4.

 

Komisja Samorządu, Rozwoju Gospodarczego                                    i Przeciwdziałania Bezrobociu

 

 

 

25.11.2022

(piątek)

godz.13.00

 

 

  231

 

5.

 

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

 

 

25.11.2022

(piątek)

 

godz. 14.00

 

 

 

335

6.

 

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Przeciwpowodziowej                            i Zapobiegania Innym Zagrożeniom

 

25.11.2022

(piątek)

                godz. 14.00

 

 

 

231

7.

 

Komisja Dróg, Komunikacji               i Budownictwa

 

 

25.11.2022

(piątek)

 

Dyrektor  PZD w Kielcach

godz. 15.00

 

230

Sesja Rady Powiatu: 28 listopada 2022 r. (poniedziałek), godz. 16.00, sala audytoryjna Starostwa Powiatowego w Kielcach (s. 268, II p.)

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów