Wyniki otwartego konkursu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

23 Listopada 2022

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w 2023 roku".

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), art. 13 ust. 3 oraz art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.), w związku z art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 945) oraz na podstawie wyników prac Komisji konkursowej powołanej Uchwałą Nr 313/367/2022 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia
9 listopada 2022 r. w sprawie powołania składu Komisji konkursowej do opiniowania ofert
w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w 2023 roku", Zarząd Powiatu w Kielcach ogłasza co następuje:

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert, przyjętego Uchwałą Nr 310/354/2022 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 27 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w 2023 roku" zostały wybrane następujące oferty:

  1. Część Nr 1 zadania - Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej - zostaje powierzona Stowarzyszeniu SURSUM CORDA z siedzibą: ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz w poniższych lokalizacjach:
    a) Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Łagowie, z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy Łagów, ul. Rynek 62, 26-025 Łagów,
    b) Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Masłowie, z siedzibą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Masłowie, ul. Jana Pawła II 5, 26-001 Masłów.
  2. Część Nr 2 zadania - Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - zostaje powierzona Stowarzyszeniu SURSUM CORDA z siedzibą: ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz.
    a) Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Kielcach, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce,
    b) Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Daleszycach, z siedzibą: w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Daleszycach, ul. Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce.

Finansowanie oraz termin realizacji zadania:

Na realizację zadania publicznego zostanie udzielone dofinansowanie w wysokości 256.080,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt złotych). Termin realizacji zadania publicznego ustala się od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Termin poniesienia wydatków dla środków pochodzących z dotacji ustala się od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2022-11-23 Wyniki otwartego konkursu ofert - skan.pdf
ilość pobrań: 33
Wyniki otwartego konkursu ofert - skan.pdf 822.04KB zobacz

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów