Projekt ”Nadzieja dla rodziny”

14 Maja 2024

Wsparcie pieczy zastępczej zakłada nowy projekt ”Nadzieja dla rodziny”, którego partnerem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. W ramach projektu powstało Centrum dla Rodzin. Rekrutacja do projektu potrwa do końca czerwca.Projekt"Nadzieja dla rodziny"

Celem projektu realizowanego w partnerstwie przez Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach jest zwiększenie dostępności usług społecznych oraz wsparcia dla 201 osób funkcjonujących w pieczy zastępczej oraz 6 rodzin biologicznych.

W ramach projektu prowadzone będzie między innymi wsparcie pedagogiczne, psychologiczne, psychiatryczne, logopedyczne, a także radcy prawnego oraz doradztwo zawodowe, terapia rodzin i grupy wsparcia.
Ponadto organizowane będą pikniki, wyjazdy kulturalno - edukacyjne dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej, czy warsztaty manualne.

Powstało już Centrum dla Rodzin (CdR) - miejsce świadczenia poradnictwa specjalistycznego, warsztatów i innego wsparcia skierowanego dla UP, które mieści się przy ulicy Okrzei 18 w Kielcach.

W Centrum dla Rodzin prowadzone będą następujące formy wsparcia: zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla dzieci i młodzieży dostosowane do indywidualnych potrzeb, trening zastępowania agresji (TZA) dla dzieci/młodzieży, grupowe zajęcia terapeutyczno-coachingowe z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji dla dzieci, młodzieży i osób usamodzielniających się, a także zajęcia hipoterapii, z dogoterapii, zajęcia terapii integracji sensorycznej dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej z możliwością wykorzystania klocków Moovie, zajęcia usprawniająco - rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej.

Rekrutacja potrwa do końca czerwca 2024 r. Warunkiem przystąpienia do projektu jest prawidłowe wypełnienie Formularza zgłoszeniowego wraz z niezbędnymi dokumentami oraz dostarczenie do Centrum dla Rodzin ul. Okrzei 18, lok.7, 25-525 Kielce.
e-mail: entrumdlarodzin@pcprkielce.pl, nr telefonu: 600-286-695.
W przypadku trudności z wypełnieniem dokumentacji rekrutacyjnej możliwa jest pomoc asystenta w miejscu składania dokumentacji.

Projekt, potrwa do marca 2026 roku. Jego wartość to: 2 375 908.28 zł. Jest on współfinansowany ze środków EFS+, w ramach programu regionalnego FEŚ 2021-2027 Priorytet 9 -Usługi Społeczne i zdrowotne, Działanie 9.5 - Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej. Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 2 257 108.28 zł

Więcej na temat projektu, szczegóły rekrutacji oraz niezbędne dokumenty http://projekty.nadziejarodzinie.org.pl/nadzieja-dla.../...

 

do góry
W piątek (31.05) Starostwo Powiatowe w Kielcach nieczynne dla interesantów Trwa nabór do Rady Seniorów Powiatu Kieleckiego Starostwo Powiatowe będzie pracować dłużej Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów