Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Seniorów

10 Lipca 2024

W Starostwie Powiatowym w Kielcach odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Seniorów Powiatu Kieleckiego powołanej na lata 2024- 2029. Podczas posiedzenia wręczono powołania do Rady i dokonano wyboru Prezydium.Pierwsze posiedzenie Rady Seniorów w nowej kadencji

W skład Rady wchodzi 19 członków, po jednym przedstawicielu z każdej gminy z terenie powiatu kieleckiego.

Pierwsze posiedzenie Rady Seniorów w nowej kadencji otworzył starosta kielecki Tomasz Pleban życząc Radzie ustalenia dobrego programu działania, spełniającego oczekiwania społeczne i efektywnej realizacji wszystkich zamierzeń, jednocześnie deklarując swoje wsparcie.

- Będziemy spotykać się, wspólnie działać, współpracować. Dochodzą do mnie bardzo pozytywne echa działań Rady Seniorów co oznacza, że jest potrzebna właśnie po to, by aktywizować środowisko seniorów naszego powiatu, działać na rzecz osób starszych, monitorować i sygnalizować ich potrzeby. Myślę, że będą Państwo bardzo dobrze wykonywać te zadania - mówił starosta.

Współpracę z Radą Seniorów w pełnym zakresie zadeklarował także wicestarosta kielecki Tomasz Dulny. - Wiem, że mam do czynienia z osobami z ogromną mądrością życiową i doświadczeniem. Chcę zapewnić Państwa o moim pełnym wsparciu działań Rady Seniorów. Chciałbym, aby kolejne 5 lat jeszcze bardziej obfitowało w owocne działania i nowe inicjatywy służące seniorom. Z energią i zaangażowaniem będę wspierał państwa pomysły, które mam nadzieję będą z powodzeniem realizowane w każdej z gmin powiatu kieleckiego - mówił wicestarosta zwracając się do członków Rady.


Na posiedzeniu Rady Seniorów obecna była także dyrektor Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kielcach, Ewa Kiniorska, która zachęcała seniorów m.in. do korzystania z wielu dostępnych programów wspierających, w tym Projektu Tworzenia Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów. Ułatwia on dostęp do szerokiego wachlarza pomocy zarówno w zakresie usług społecznych jak i zdrowotnych. Aby skorzystać z programu trzeba zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - mówiła.

Swoją współpracę z nowym gremium na kolejne 5 lat zadeklarowała także dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dominika Kąsek.

Podczas pierwszego posiedzenia wręczono powołania do Rady i dokonano wyboru Prezydium.
Przewodniczącą Rady Seniorów Powiatu Kieleckiego została Zofia Puchała, wiceprzewodniczącym Witold Comber, a sekretarzem Halina Musiał.

Do praw i obowiązków członków Rady należy m.in. konsultowanie spraw z zakresu polityki senioralnej oraz doradzanie w tych sprawach, inicjowanie działań mających na celu zaspakajanie interesów i potrzeb seniorów, konsultacje poruszanych problemów w oparciu o najlepszą wiedzę i przekonanie o racjonalności proponowanych rozwiązań, promocja działalności Rady.
- Ufamy, że nie zawiedziemy oczekiwań, będziemy potrzebni. Liczymy na pomoc i wsparcie ze strony starostwa - powiedział w imieniu nowej Rady, Witold Comber.

Podczas posiedzenia poruszono także m.in. temat organizacji Senioriady w tym roku.

do góry
Ważna droga w Daleszycach do remontu Czekamy na zgłoszenia do nagrody Zapisy na rajd rozpoczęte Rada Seniorów na pierwszym posiedzeniu Bezpłatny autobus na Św. Krzyż Wakacyjne przerwy w pracy poradni Starostwo Powiatowe w poniedziałki pracuje dłużej Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów