O współpracy z organizacjami pozarządowymi

11 Czerwca 2024

O roli organizacji III Sektora i współpracy z gminami, a także możliwościach pozyskiwania środków przez organizacje pozarządowe na realizację zadań, rozmawiano podczas posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach.Posiedzenie Powiatowej Rady Działanosci Pożytku Publicznego

Obrady otworzył i powitał wszystkich uczestników przewodniczący Rady Stefan Bąk. Na wstępie przyjęto protokoły z dwóch ostatnich posiedzeń Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach.

Podczas posiedzenia Rady odbyło się spotkanie sieciujące zorganizowane przez Fundację Centrum Europy Lokalnej we współpracy z kieleckim starostwem dla przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych oraz firm, z udziałem między innymi przedstawiciela Zarządu Powiatu i członka Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach Cezarego Majchra oraz wójta gminy Zagnańsk Wojciecha Ślefarskiego i wójta Miedzianej Góry Damiana Sławskiego.

To było jedno z 14 zaplanowanych spotkań sieciujących między podmiotami z różnych sektorów gospodarki, które pozwolą zwiększyć ilość projektów realizowanych w partnerstwach międzysektorowych.

Eksperci Fundacji Centrum Europy Lokalnej - Łukasz Bilski i Filip Kułanowski wygłosili prelekcje poświęcone diagnozie aktualnych potrzeb współpracy międzysektorowej w powiecie kieleckim, metodom i przykładom efektywnej współpracy w oparciu o partnerstwa publiczno- społeczne.

Prelegenci podkreślali znaczenie organizacji społecznych, zwracali także uwagę na budowanie dobrej współpracy między gminą, a III Sektorem, która według nich powinna opierać się na wzajemnej promocji.
Sięgnęli również do aktualnego Raportu o stanie Powiatu Kieleckiego jak i raportów poszczególnych gmin powiatu kieleckiego, by zobaczyć jak wygląda współpraca samorządów z organizacjami pozarządowymi.
Ponadto informowali o sposobach pozyskiwania źródeł finansowania na realizację projektów międzysektorowych. Jak mówili prelegenci, organizacje mogą starać się o wsparcie swoich działań zarówno w ramach organizowanych przez gminy otwartych konkursów, jak i pozyskiwać unijne środki na usługi społeczne oraz dotacje z rządowych programów, jak choćby z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO).

Na koniec spotkania Przewodniczący Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach Stefan Bąk podkreślił znaczącą rolę organizacji pozarządowych w życiu lokalnej społeczności, szczególnie w zakresie aktywizacji i integracji mieszkańców powiatu oraz ich pomocy i wsparcia. Jak mówił, w naszych organizacjach pozarządowych drzemie ogromny potencjał, ale i skromność, która nie pozwala im w pełni korzystać z dostępnych źródeł finansowania, jakie oferuje także Starostwo Powiatowe w Kielcach ogłaszając otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki dla organizacji pozarządowych.

do góry
Specjalne programy zmniejszają bezrobocie Święto 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej Muzyka ludowa zabrzmi w niedzielę w Jaworzni Kadra dowódcza 1. Dywizji Piechoty Legionów w starostwie Na zalewie w Cedzynie ma być bezpieczniej Starostwo Powiatowe w poniedziałki pracuje dłużej Szpital przy Prostej wykonuje badania prenatalne Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów