do góry
 • Czas pracy: pn. 7.00-17.15, wt.-pt. 7.15-15.15
  Wydział Komunikacji Transportu - godziny obsługi klientów:
  pn. 7.15-16.00, wt.-pt. 7.15-14.00
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

W sprawach rejestracji pojazdów i praw jazdy zapraszamy do Wydziału Komunikacji i Transportu w poniedziałki 7.15-16.00, wtorek - piątek w godzinach 7.15 - 14.00. Czas pracy Starostwa Powiatowego w Kielcach - w każdy poniedziałek urząd będzie czynny w godzinach od 7 do 17.15. Od wtorku do piątku od 7.15 do 15.15. HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz
11 października
2018

Nowe konkursy ekologiczne

Rusza kolejna edycja konkursów ekologicznych skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu kieleckiego. Już teraz zapraszamy szkoły do udziału w nich. Na zwycięzców czekają wspaniałe nagrody!

- Programu edukacji ekologicznej dla powiatu kieleckiego pod nazwą „Dla Ziemi, dla siebie” od chwili ogłoszenia po raz pierwszy w 2004 roku, cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem uczniów, ich nauczycieli oraz opiekunów. Tylko w ubiegłym roku szkolnym uczestniczyło w nim 3 458 osób – mówi Michał Godowski, starosta kielecki.

- Głównym celem Programu, jest stałe poszerzanie wiedzy mieszkańców powiatu kieleckiego o elementach środowiska naturalnego i formach ochrony przyrody, wzbudzanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego, troski o najbliższe otoczenie, jak również promowanie i rozwijanie nawyku segregacji odpadów - mówi Marek Kwiecień, członek Zarządu Powiatu w Kielcach.

Podstawowym celem programu jest podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu kieleckiego. Tak jak w poprzednich edycjach zaplanowano trzy konkursy.

 W ramach XV edycji Programu przewidziano przeprowadzenie 3 konkursów:
1)  „ Mały Ekolog to ja”, skierowany do dzieci 5, 6-letnich, uczniów klas „0” i klas I – III ze szkół podstawowych, które będą wykonywać plakat. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi dzieci na przyczyny narastającej lawiny odpadów i problem z ich usuwaniem, konieczność segregowania odpadów i możliwość ich powtórnego wykorzystania – wprowadzenie pojęcia recykling, jak również rozwijanie pozytywnych uczuć wobec świata przyrody. Dzieci poznają kolory, wygląd i opis pojemników na różne odpady a nauczyciele wyjaśniają, co można zrobić ze szklanych butelek, puszek, butelek typu PET. Mali ekolodzy będą mogli nakłaniać dorosłych do właściwego postępowania z odpadami powstającymi w gospodarstwie domowym, do zakupu towaru w opakowaniach wielokrotnego użytku, segregowania odpadów komunalnych.  

2)  „Segreguj razem z nami – butelki typu PET oraz papier”, którego uczestnikami tak jak w latach ubiegłych będą uczniowie ze szkół podstawowych (klasy I-VII). Celem konkursu jest dalsze kształtowanie właściwych nawyków proekologicznych związanych z poszanowaniem zasobów naturalnych, wytworzenie nawyku ładu i porządku, uświadamianie, że nie najważniejsza jest ilość zebranych surowców, ale ciągła systematyczna ich zbiórka. Uczniowie będą przynosić do szkoły posegregowane odpady pochodzenia komunalnego: butelki typu PET oraz papier. W szkołach wyznaczone zostaną miejsca do czasowego magazynowania odpadów, skąd po zgromadzeniu odpowiedniej partii, odpady będą przewożone do punktów skupu surowców wtórnych bądź też odbierane przez uprawnione do tego celu jednostki.

3)  „Eko - dekoracja”, skierowany uczniowie szkół: podstawowych kl. VII – VIII, III gimnazjum oraz ponadpodstawowych. Celem konkursu jest m.in. propagowanie idei proekologicznego stylu życia, pobudzenie aktywności twórczej i ukazanie możliwości wykorzystania materiałów przeznaczonych do recyklingu, wyrabianie poczucia estetyki oraz wrażliwości na otaczające nas piękno. Uczniowie zaprojektują i wykonają ozdoby z materiałów ekologicznych bądź surowców wtórnych, w sposób bezpieczny dla użytkowników.
Mamy nadzieję, że konkursy będą cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno uczniów, ich nauczycieli oraz opiekunów.

następna poprzednia powrót do listy aktualności

banery

poprzedni baner
 • 8nVSCtil4pM6HMklMjC-bTmgxsRzV6f0F5bCv2AF2V0

 • K5ZQ3VAdEFCGVKYFQL6OZTUYrnDrl7vik3oIYfqfePs

 • o3--1demdUwNiOppJv3rX7QcPsSVdEzIpMB1Ho_zVVc

 • yI1z8PyeQCh5nlL-LOWQxuWcFzDEzSbYkS_XNgF3ytk

 • LwYKnX-H73CTVtDrz7OltrLSz14sEplkgxNxVr7QCxY

 • 1JhkADsh7zKKxS3VaR0-BkGwe3xbFmjNqJI7P---w9g

 • qNofshjKytUj_NQSIdVAj7qgQ4e4B8gTtnxa8PsePoY

 • 1JGMrD2uLFOskOylpcG6RKPxJsuXEgy_n26Zo1YtJQQ

 • YTNRd29rQolLX3aqU9NSwlfRbTqEdy07wrdEyTrMDs4

 • gMpxILS2BeOT-MBM2oijEmMyKEfv7r7rnW1bTOiLmXk

 • XhWwPl6Y_FqrHeFQ3GOAScGh3HgqvKxaGY9UbyHi5mg

 • pZJKT-psS6dmlmIe9ytSsi2_z7jQjaJeTocdGCy3S2M

 • OZJdarc8WY0xXnHt2W10eWAhC5fYMuIHn3IfAqeYXAg

 • da8VUSqsfutzgZoZF7Z-rjQaUFXM_si1RnplhSaoVoo

 • er6G1Pe8I5Vt3Wxj36RS-wJK_cLHtZ-K164ELhlL8As

następny baner