Druhowie z gminy Chmielnik rozmawiali o projekcie ustawy o OSP

10 Czerwca 2021

Członek Zarządu Powiatu w Kielcach Mariusz Ściana uczestniczył w spotkaniu dotyczącym konsultacji projektu ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej.Druhowie z gminy Chmielnik rozmawiali o projekcie ustawy o OSP

W spotkaniu uczestniczyli burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik Paweł Wójcik, przewodnicząca Rady Miasta w Chmielniku Anita Jabłońska i komendant miejski PSP st. bryg. Sławomir Karwat oraz  przedstawiciele jednostek OSP z terenu gminy Chmielnik.

- Głównym celem tej ustawy jest wprowadzenie wielu regulacji dotyczących strażaków ochotników. OSP  to nie tylko pomoc drugiemu człowiekowi, ale także przekazywanie polskiej kultury i tradycji.- mówi członek Zarządu Powiatu Mariusz Ściana.

Przypomnijmy, w całym kraju trwają konsultacje społeczne w sprawie  projektu ustawy o OSP. Według projektu ustawy o OSP przewidziano dodatki emerytalne dla strażaków ochotników, którzy przechodzą na emeryturę i 25 lat jeździli na przynajmniej jedną akcję w roku. Nowe przepisy wprowadzają dodatkową możliwość nagradzania wyłącznie druhów OSP. Projekt ustawy przewiduje nadawanie przez MSWiA odznaki „Świętego Floriana, za zasługi dla społeczności lokalnej”, którą będzie charakteryzował bardziej powszechny charakter. Jednocześnie, dla szczególnie wyróżniających się członków OSP przewidziano możliwość przyznania Krzyża św. Floriana. Wnioski o nadanie będzie przedstawiał Prezydentowi RP minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Druhowie z gminy Chmielnik rozmawiali o projekcie ustawy o OSP (1) Druhowie z gminy Chmielnik rozmawiali o projekcie ustawy o OSP (1)
4

Druhowie z gminy Chmielnik rozmawiali o projekcie ustawy o OSP

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów Zasady obsługi interesantów