Stypendium Starosty Kieleckiego

21 Października 2021

W dniu 20 października 2021 roku po raz pierwszy wręczono Stypendium Starosty Kieleckiego. To wyróżnienie otrzymało 8 uczniów szkół ponadpodstawowych pobierających naukę na terenie powiatu kieleckiego.

Ze stypendystami spotkali się wicestarosta kielecki Tomasz Pleban i członek Zarządu Powiatu w Kielcach Cezary Majcher, którzy nie tylko pogratulowali uczniom osiągnięć w nauce, ale i wręczyli pamiątkowe dyplomy. W tym ważnym wydarzeniu uczestniczyli także dyrektorzy szkół, wychowawcy oraz rodzice.

Stypendystą starosty kieleckiego mógł zostać uczeń, który pobiera naukę na terenie powiatu kieleckiego, bez względu na miejsce zamieszkania, uzyskał tytuł finalisty, laureata olimpiady lub posiada udokumentowane osiągnięcia naukowe, wychodzące ponad obowiązkowy program nauczania oraz w wyniku klasyfikacji na koniec roku szkolnego uzyskał średnią ocen, co najmniej 4, 80 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.  Stypendium w wysokości tysiąca złotych przyznawane jest jednorazowo w roku kalendarzowym i nie posiada charakteru socjalnego. Do Starostwa Powiatowego w Kielcach wpłynęło łącznie 38 wniosków, z czego 35 spełniało wymogi formalne.

Stypendium Starosty Kieleckiego za wysokie wyniki i szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2020/2021 otrzymali:

  • Brzoza Jakub - uczeń Technikum Leśnego w Zespole Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku.
  • Chruściak Adrian - uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Karola Wojtyły w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie.
  • Czwartos Sara - uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Łokietka w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach.
  • Kowalczyk Wiktoria - uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Karola Wojtyły w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie.
  • Młyńczak Natalia - uczennica Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie.
  • Orzeł Krzysztof - uczeń Technikum nr 6 w Zespole Szkół nr 8 w Nowej Słupi.
  • Sidwa Piotr - uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Szermentowskiego w Powiatowym Zespole Szkół w Bodzentynie.
  • Tomczyk Julia - uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Adolfa Dygasińskiego w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku.
do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów Zasady obsługi interesantów