Dzień doradztwa zawodowego w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach

29 Października 2021

        W dniu 21 października 2021 roku zapisał się w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach jako Dzień Doradztwa Zawodowego.

 Przedsięwzięcie  zostało zorganizowane przez lidera doradztwa zawodowego wraz z dyrektorem szkoły -  panią Haliną Kołodziejczyk,  nauczycielami i społecznością uczniowską.

Z tej okazji młodzież z klas liceum i technikum wraz z opiekunami uczestniczyła  w:

  • dwugodzinnej lekcji otwartej, dotyczącej pracy w służbach mundurowych, przygotowanej  przez Komisariat Policji w Chęcinach,
  • dziewięćdziesięciominutowych zajęciach  na temat - „Wybrane elementy prawa pracy”,  przeprowadzonych przez przedstawiciela Okręgowego  Inspektoratu  Pracy,
  • spotkaniu pod hasłem - „Planuj odważnie - działaj rozważnie, czyli jak rozwijać karierę zawodową”, zainicjowanemu przez doradców zawodowych z Wojewódzkiego  Urzędu  Pracy w Kielcach -  Centrum Informacji i Planowania Kariery,
  • pokazie  i ćwiczeniach z zakresu udzielania pierwszej pomocy - resuscytacji krążeniowo - oddechowej,  zaprezentowanych przez przedstawicieli  Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

Wiedza i umiejętności zdobyte  przez uczniów, z pewnością zaowocują w przyszłości.

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów Zasady obsługi interesantów