OFERTA EDUKACYJNA POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W CHĘCINACH

15 Czerwca 2022

 

oferta edukacjna PZS w Chęcinach

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA (4-LETNIE)

 • klasa policyjno-prawna (rozszerzenie: historia, język polski)
 • klasa dietetyka i rekreacja ruchowa (rozszerzenie: biologia, język angielski)
 • klasa humanistyczna (rozszerzenie: język polski, historia)
 • klasa medyczna (rozszerzenie: biologia, chemia)
 • klasa matematyczno - geograficzna (rozszerzenie: matematyka, geografia)
 • klasa matematyczno - informatyczna (rozszerzenie: matematyka, informatyka)
 • klasa językowa (rozszerzenie: język angielski, język niemiecki lub język rosyjski)

TECHNIKUM IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA (5-letnie)

 • technik logistyk (rozszerzenie: matematyka)
 • technik mechatronik (rozszerzenie: matematyka)
 • technik mechanik (rozszerzenie: matematyka)
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (rozszerzenie: język angielski)
 • technik informatyk (rozszerzenie: język angielski)
 • technik elektryk (rozszerzenie: fizyka)
 • technik hotelarstwa (rozszerzenie: język angielski)
 • technik analityk (rozszerzenie: chemia)
 • technik organizacji turystyki (rozszerzenie: język angielski)
 • technik usług fryzjerskich (rozszerzenie: biologia)
 • technik geolog (rozszerzenie: geografia)

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3-letnia)

 • operator obrabiarek skrawających
 • kierowca mechanik
 • mechanik - monter maszyn i urządzeń
 • elektromechanik
 • ślusarz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • mechatronik
 • kucharz

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA (planowane uruchomienie)

 • technik transportu drogowego
 • technik żywienia i usług gastronomicznych

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH - zaoczne - BEZPŁATNE

SZKOŁA POLICEALNA

 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy (1,5 roku)
 • opiekun medyczny (1 rok)
 • technik usług kosmetycznych (2 lata)

Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach
ul. Białego Zagłębia 1, 26-060 Chęciny
tel. 41 315 10 68
e-mail: 
strona internetowa:  www.pzscheciny.edu.pl

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów