OFERTA EDUKACYJNA POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W BODZENTYNIE

15 Czerwca 2022

 

 orefta edukacyjna PZS w Bodzentynie

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JÓZEFA SZERMENTOWSKIEGO (4-letnie)

 • klasa humanistyczna (rozszerzenie: język polski, język angielski, historia)
 • klasa biologiczno-chemiczna (rozszerzenie: biologia, chemia)
 • klasa matematyczno-informatyczna (rozszerzenie: matematyka, informatyka)
 • klasa z innowacją pedagogiczną: policyjno-prawna (rozszerzenie: wiedza o społeczeństwie, historia,

przedmioty kierunkowe)

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3-letnia)

 • klasa wielozawodowa (cukiernik, piekarz, kucharz, fryzjer)
 • monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH - ZAOCZNE - BEZPŁATNE

SZKOŁA POLICEALNA

 • opiekun w domu pomocy społecznej (2 lata)
 • technik informatyk (2 lata)
 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy (1,5 roku)

TECHNIKUM NR 6 Z SIEDZIBĄ W NOWEJ SŁUPI (5-letnie)

 • technik logistyk
 • technik informatyk
 • technik budownictwa
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik obsługi turystycznej
 • technik ekonomista
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik handlowiec
 • kelner

Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie
ul. Suchedniowska 6, 26-010 Bodzentyn
tel./fax  41 311 50 33, 41 301 76 17

strona internetowa:  www.zspbodzentyn.pl
e-mail: 

 

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów