Projekt "Innowacyjna praktyka zawodowa dobrym startem w dorosłość” realizowany przez uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku

1 Października 2021

Młodzież z Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku realizuje kolejny projekt miesięcznych praktyk zagranicznych pt. ,,Innowacyjna praktyka zawodowa dobrym startem w dorosłość” w ramach programu Erasmus+. 

Pierwsza 20 osobowa grupa uczniów z zawodów technik żywienia i usług gastronomicznych, technik pojazdów samochodowych i technik informatyk 26 września 2021 roku wyjechała na swój staż zagraniczny, tym razem do Austrii (Köflach) region Styrii. Młodzież na stażu przebywać będzie do 23 października 2021r.

 Celem projektu jest: przełamanie barier związanych z utrudnionym dostępem uczniów do edukacji i zapewnienie równego dostępu do rozwoju uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej, poznanie nowoczesnych technik i technologii, poznanie nowoczesnych systemów jakości, przeniesienie zdobytych doświadczeń i wiedzy o nowoczesnych technikach, technologiach, metodach i systemach jakości na grunt lokalny, stworzenie możliwości odegrania aktywnej roli w społeczeństwie, zwiększenie u uczestników stażu kompetencji zawodowych, zdobycie umiejętności wymaganych na polskim i europejskim rynku pracy, zwiększenie mobilności zawodowej uczestników i walka z bezrobociem poprzez wzrost kwalifikacji uczestników mobilności, poprawa wyników nauczania, promowanie uczenia się języków obcych i podniesienie u uczestników poziomu posługiwania sie językiem niemieckim - zwłaszcza branżowym, wyrabianie u uczestników stażu kompetencji komunikacyjnych i społecznych, kształtowanie przedsiębiorczości, samodzielności i odpowiedzialności uczniów, poznanie odmiennego środowiska kulturowego i funkcjonowanie w nim, uzyskanie formalnego potwierdzenia kwalifikacji zawodowych - certyfikatu Europass-Mobilność.

Uczniowie zakwalifikowani do projektu przed wyjazdem uczestniczyli w dodatkowych zajęciach edukacyjnych z języka niemieckiego zawodowego (30 godzin) oraz kursu języka niemieckiego online, zajęciach kulturowych (10 godzin) oraz w zajęciach z psychologiem (5 godzin) które dotyczyły radzenia sobie ze stresem.

Młodzież oprócz odbywania praktyk zawodowych w zakładach gastronomicznych, samochodowych oraz informatycznych, a tym samym podnoszenia swoich kwalifikacji, ma możliwość poznania kultury i tradycji Austrii poprzez wycieczki kulturowe.

Po odbyciu stażu każdy uczestnik otrzymuje: certyfikat uczestnictwa wystawiony wspólnie przez instytucję wysyłającą, partnera przyjmującego (Wirtschaftsoffensive) oraz firmę, w której uczniowie realizowali staż, certyfikat Europass Mobilność - wydawany przez  Instytucję wysyłającą po poświadczeniu przez Krajowe Centrum Europass w Warszawie, który stanowi potwierdzenie zdobytych przez nich umiejętności i kompetencji. Otrzymane przez uczestników stażu certyfikaty mają na celu tworzenie warunków, które sprzyjają uznawaniu praktycznych doświadczeń zdobytych za granicą oraz zwiększają europejską mobilność edukacyjną uczniów.

 

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów Zasady obsługi interesantów