Druhowie z nowym sprzętem

6 Lutego 2019
 Naczelnik Rafał Wiórek prezentuje nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy

O nowoczesny sprzęt wartości 26,5 tys. zł służący podczas akcji wzbogaciła się jednostka OSP w Miedzianej Górze.

Dwa aparaty powietrzne, pilarkę spalinową i pięć węży gaśniczych druhowie zakupili z ubiegłorocznego funduszu sołeckiego. Koszt tych urządzeń zamknął się w kwocie 13 tys. zł. Jednostce udało się również pozyskać pieniądze w wysokości 13 tys. 500 zł z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które w większości przeznaczono na zakup pompy o pojemności 1200 l/min.  do usuwania zanieczyszczonej wody. Ochotnicy z Miedzianej Góry wzbogacili się również o prądownicę wodną, dwie hydronetki plenerowe i dwa hełmy  strażackie.

- Najbardziej cieszymy się z zakupu aparatu powietrznego, który umożliwi nam wejście do zadymionych pomieszczeń – mówi Rafał Wiórek, naczelnik OSP w Miedzianej Górze. Dodaje on, że równie cennym nabytkiem jest pompa do wypompowywania zanieczyszczonej wody z posesji.

Nowy sprzęt oglądał wójt Miedzianej Góry – Damian Sławski, który podkreślił, że każdy urządzenie trafiające do jednostek OSP przekłada się na podniesienie ich gotowości bojowej.

Jednostka OSP w Miedzianej Górze liczy 30 członków, z czego w akcjach ratowniczo-gaśniczych bierze udział 17 druhów. Jak dodaje Bogusław Sobczyk, członek jednostki, w ubiegłym roku ochotnicy wyjeżdżali do akcji  25 razy, w tym – zabezpieczali miejsce wypadku, do którego doszło przy ul. Herby oraz usuwali sadzę, która zapaliła się w przewodzie kominowym.

Warto dodać, że w tegorocznym budżecie gminy Miedziana Góra została zapisana kwota  200 tys. dofinansowania zakupu samochodu dla jednostki OSP w Kostomłotach Drugich.

(Urząd Gminy Miedziana Góra)

 

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów