IV Forum Kół Gospodyń Wiejskich

5 Lutego 2019
 

W sobotę, 2 lutego br. odbyło się IV Forum Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Miasta i Gminy Łagów. Spotkania odbywają się na terenie naszej gminy już od 4 lat, a rolę gospodarza co roku przyjmuje inne Koło. Tym razem, organizatorem tego wydarzenia było KGW z Piotrowa, które w swojej miejscowości gościło lokalne organizacje z Sadkowa, Woli Łagowskiej, Sędka, Nowego Stawu, Lechówka, Płucek i Czyżowa.

Pełne energii i pasji kobiety, nierzadko też panowie, którzy kultywują miejscowe tradycje związane z kuchnią i obyczajami, występują w zespołach tanecznych i wokalnych, wykonują ludowe rękodzieło oraz wspólnie pracując dla podtrzymania tradycji naszej małej Ojczyzny, lokalnego społeczeństwa, spotykają się by wspólnie razem podsumować dokonania i działania minionego roku.

W tym wyjątkowym spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście Członek Zarządu Powiatu w Kielcach Stefan Bąk, Burmistrz Miasta i Gminy Łagów Paweł Marwicki oraz radni z Łagowa.

Forum otworzyła Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich z Piotrowa Elżbieta Borek, która powitała wszystkich zebranych, przedstawiła program spotkania, którego głównym punktem była prezentacja skeczów, dowcipów i kawałów ludowych, a następnie zaprosiła do wspólnej zabawy. Czonek Zarządu - Stefan Bąk, podziekował za zaproszenie i za działalność społeczną Kół w naszej gminie.

Swoim talentem w opowiadaniu dowcipów podzielili się zarówno zaproszeni goście jak i poszczególni przedstawiciele Kół Gospodyń, którzy niejednokrotnie doprowadzili wielu zebranych do płaczu - na szczęście tylko ze śmiechu. Po dużej dawce humoru czas Paniom i Panom umili  w przygotowanej części artystycznej Marek Fijałkowski i Dariusz Bernatek znani kieleccy muzycy.

Na zakończenie przedstawicielom wręczono pamiątkowych deski z grawerem w podziękowaniu za zaangażowanie Kół w życie naszej gminy i społeczności lokalnej. Upominki w postaci kalendarzy wręczył również Stefan Bąk. Całość zakończyło wspólne biesiadowanie z kapelą Jana Kowalskiego z Witosławic.

Nasze Koła kultywują przepiękne wartości i w naturalny sposób przekazują tradycję, historię oraz umacnianie więzi rodzinnych zwłaszcza młodym pokoleniom. Spotkania takie, w naszej gminie, są już stałym elementem w naszym kalendarzu imprez. Służą pielęgnacji działalności Kół oraz są okazją do podziękowań dla Kobiet i Mężczyzn pracujących na rzecz swoich społeczności lokalnych w ramach struktur KGW.

 

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów