Konstytucja 3 maja

9 Maja 2019
 

Obchody Święta Konstytucji 3 maja to przypomnienie kart historii mówiących o uchwaleniu pierwszej, spisanej Konstytucji w Europie, drugiej na świecie. Ustawa ta zapoczątkowała wprowadzenie licznych reform, co miało przynieść umocnienie pozycji Polski w stosunku do sąsiadów: Rosji, Prus i Austrii. Wprowadzone zmiany polityczno-społeczne polegające m.in. na politycznym zrównaniu mieszczan i szlachty oraz złagodzenie pobierania pańszczyzny od chłopów przyniosło nowe spojrzenie na pojmowanie władzy i sposób zarządzania państwem.

Corocznie w Bodzentynie organizowane są przez Urząd Miasta i Gminy oraz Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie gminne obchody upamiętniające to znaczące wydarzenie. W tym dniu mieszkańcy wraz z radnymi, burmistrzem Dariuszem Skibą wzięli udział w uroczystej Mszy Świętej , części oficjalnej wydarzenia. Obejrzeli również program słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów i nauczycieli SP w Bodzentynie. Uroczystości uświetnili swoją obecnością: poczty sztandarowe, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Bodzentynie, Harcerze działający przy MGCKiT, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „Jodła”, dyrektorzy szkół, radni i władze gminy. 

Konstytucja 3 maja Konstytucja 3 maja
2

Konstytucja 3 maja

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów