Umowa partnerska podpisana!

5 Lutego 2019
 
 Gmina Bieliny wraz ze Szkołą Główną Turystyki i Rekreacji oraz  Fundacją Optimum Pareto podpisała umowę partnerską na realizację projektu pn. „UTrzelnia. Warszawsko – Bieliński Uniwersytet Trzeciego Wieku” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest opracowanie sześciu programów kształcenia i ich realizacja w postaci zajęć dydaktycznych, które pozwolą uczestnikom ma aktywizację społeczną i zawodową, poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej, rozwój zainteresowań, pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej.

W projekcie będą mogły wziąć udział osoby w wieku 60 lat i więcej, zamieszkujące gminę Bieliny.

Projekt będzie realizowany w latach 2019-2020.

 
do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów