Uczniowie z gminy Bieliny wezmą udział w programie Szkolny Klub Sportowy 2019

5 Lutego 2019
 

Wszystkie szkoły podstawowe w terenu gminy Bieliny zakwalifikowały się do tegorocznej edycji Programu „Szkolny Klub Sportowy”.

Celem programu „SKS” jest organizacja i prowadzenie systematycznych pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych  dla  dzieci i młodzieży.

Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży będą prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. Będą odbywać się na obiektach sportowych (salach, halach, boiskach) przystosowanych do prowadzenia zajęć sportowych.

W 8 szkołach z terenu gminy Bieliny zajęcia będą odbywać się w łącznie 11 grupach (w tym 3 w Bielinach i 2 w Lechowie) w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika.

Zajęcia rozpoczną się w lutym i potrwają do grudnia (z przerwą podczas wakacji).  

      Program „Szkolny Klub Sportowy”:

• to  model systemowego wsparcia organizacji zajęć sportowych dla dzieci  i młodzieży szkolnej opracowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,

• jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych  i szkół ponadgimnazjalnych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną,

• ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole,

• stanowi narzędzie stymulowania i podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.

Operatorem Wojewódzkim programu SKS jest Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach.

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów