Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online z zakresu pomocy prawnej

9 Czerwca 2021

Stowarzyszenie Sursum Corda, jako realizator zadania publicznego powierzonego przez Powiat Kielecki organizuje w piątek 11 czerwca bezpłatne szkolenie online pn.”Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacje - zasady, zakres, dostępność, korzystanie”.Zdjęcie ilustracyjne.

System darmowych świadczeń obejmuje każdy samorząd terytorialny, stanowiąc narzędzie mogące wydatnie wspierać mieszkańców znajdujących się w potrzebie, w tym dotkniętych przemocą domową. Działające codziennie punkty pomocy gwarantują bezpłatny dostęp do specjalistów (prawników, doradców i mediatorów) wszystkim osobom, których nie stać na płatną pomoc prawną.

Bezpłatne szkolenie adresowane jest m.in. do:

  • Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
  • szkół (nauczycieli / pedagogów),
  • ośrodków pomocy społecznej,
  • urzędów administracji samorządowej,
  • organizacji pozarządowych z obszaru profilaktyki, pomocy społecznej i poradnictwa,
  • instytucji pomocowych / poradniczych / kościołów lub związków wyznaniowych,
  • każdego, kto chciałby dowiedzieć się o systemie nieodpłatnych świadczeń.

 

W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną praktyczne aspekty związane z zakresem merytorycznym oraz zasadami korzystania z nieodpłatnej pomocy. Dodatkowo każdy uczestnik zostanie objęty bezpłatnym, półrocznym wsparciem merytorycznym w obszarze tematycznym szkolenia. Oznacza to, że w ciągu 6 miesięcy po szkoleniu będzie mógł konsultować się telefonicznie lub mailowo z prowadzącym, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, problemów, bądź gdyby stan prawny w tym zakresie ulegał zmianom.

Tematyka szkolenia może być przydatna dla specjalistów pracujących bezpośrednio z osobami w trudnych sytuacjach.

Szkolenie odbędzie się w piątek 11 czerwca w godzinach 10.15 - 11.00. Rejestracja do 10 czerwca pod adresem https://app.evenea.pl/event/powiatkielecki/

Więcej informacji pod nr tel.: 883 143 936, e-mail: szkolenia@sc.org.pl

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów Zasady obsługi interesantów