III Kongres Zdrowia Psychicznego w Warszawie

9 Czerwca 2021

W Amfiteatrze Wolskiego Centrum Kultury w Parku Sowińskiego w Warszawie odbył się po raz trzeci Kongres Zdrowia Psychicznego.  Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem „Od instytucji do środowiska - dostępność i szacunek”. Starostwo Powiatowe w Kielcach reprezentowali członek Zarządu Powiatu w Kielcach Stefan Bąk i dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dominika Kąsek.Od prawej: członek Zarządu Powiatu Stefan Bąk, Katarzyna Szczerbowska z biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, Andrzej Cechnicki z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dominika KąsekDominika Kąsek

- Kongres poświecony był reformie psychiatrii dorosłych, młodzieży i dzieci. To bardzo ważne zagadnienie, szczególnie teraz w dobie pandemii koronawirusa. Obecna sytuacja oraz związane z tym zmiany w funkcjonowaniu społecznym znacząco wpływają na nasze samopoczucie, wywołując czasem niepokój a nawet lęk. Jak temu przeciwdziałać i jak rozwijać pomoc dla potrzebujących, to główne aspekty kongresu - mówi członek Zarządu Powiatu Stefan Bąk.

Kongres podzielony został na dwie części. W trakcie pierwszej prelegenci opowiedzieli, co już się udało zmienić w ramach transformacji leczenia psychiatrycznego dzięki pilotażowi Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. To za sprawą pilotażu w Polsce powstało już 33 Centrów Zdrowia Psychicznego, obejmujących opieką ok. 12 procent mieszkańców Polski.

Reformie psychiatrii dzieci i młodzieży poświęcona była druga część III Kongresu Zdrowia Psychicznego. Jak informowali mówcy rozpoczęła się ona w zeszłym roku od utworzenia ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej w ramach I poziomu referencyjnego nowego systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Do ośrodków mogą zgłaszać się rodzice dzieci oraz młodzież w przypadku występowania niepokojących objawów związanych z problemami psychicznymi. W przyszłości praca ośrodków ma być oparta na pracy środowiskowej - współpracy z rodziną pacjenta oraz jego środowiskiem szkolnym. Umowy na udzielanie świadczeń podpisało 138 ośrodków, z czego 120 rozpoczęło działalność i udziela pomocy zgłaszającym się pacjentom i ich rodzinom.

Organizatorami III edycji Kongresu byli: Fundacja eFkropka oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej z siedzibą w Krakowie, Fundacja Rozwoju Społecznego „Leonardo” z siedzibą w Krakowie, Szpital Wolski - Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego w Warszawie i Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego z siedzibą w Lublinie.

Patronat Honorowy nad Kongresem objął Prezydent RP Andrzej Duda. Prezydent w liście skierowanym do uczestników wydarzenia, który odczytała Doradca Prezydenta ds. osób Niepełnosprawnych Paulina Malinowska-Kowalczyk, zaznaczył, że: „cały zakres zagadnień związanych z zapobieganiem i leczeniem schorzeń psychicznych musi być przedmiotem przemyślanej, konsekwentnej polityki zdrowotnej państwa”. Winna ona, jak wyliczał, m.in. zwiększać dostępność nowoczesnych, skutecznych terapii, a także ograniczać wykluczenie i stygmatyzację chorych.   

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów Zasady obsługi interesantów