Upamiętnimy Brygadę Świętokrzyską

20 Lipca 2021

7 sierpnia odbędzie się trzecia edycja Rajdu Rowerowego Szlakiem Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych.Konferencja prasowa

Z tej okazji w siedzibie naszego urzędu odbyła się konferencja prasowa  starosty Mirosława Gębskiego, na której obecni byli także partnerzy rajdu - włodarze powiatów: włoszczowskiego - starosta Dariusz Czechowski i wicestarosta Łukasz Karpiński, koneckiego - starosta Grzegorz Piec. Starostę jędrzejowskiego reprezentowała wicestarosta Maria Barańska. Na konferencji obecny był także dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury Jacek Sabat oraz Teresa Chudy, dyrektor Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie.

Tegoroczna, trzecia już edycja zapowiada się niezwykle ciekawie, a samo wydarzenie zapoczątkowane przez starostę kieleckiego Mirosława Gębskiego zatoczyło coraz szersze kręgi. W tym roku wezmą w nim udział cztery powiaty.

Starosta kielecki Mirosław Gębski rozpoczynając konferencję, przypomniał historię Brygady Świętokrzyskiej.

- Pomysł na ten rajd zrodził się dwa lata temu, by upamiętnić 75. rocznicę sformowania i wymarszu Brygady Świętokrzyskiej z Zagnańska, gdzie formalnie rozpoczął się początek marszu struktur w kierunku Lasocina w gminie Łopuszno, gdzie została sformalizowana i ruszyła ku wolości. Jest to jednostka, która w historii Polski i Europy zaznaczyła się wieloma osiągnieciami. Jest to jedyna formacja niepodległościowego państwa podziemnego, która przedostała się na zachód. W naszej historii był to jedyny odział partyzancki, który się nikomu nie poddał i który oswobodził więźniów obozu koncentracyjnego poza granicami Polski w Holiszowie - podkreślił starosta.

Mirosław Gębski podkreślił, że rajd rowerowy cieszy się dużym zainteresowaniem, a z wydarzenia zrobił się rajd gwiaździsty. - W pierwszej edycji, szlakiem Brygady przejechało wówczas 32 uczestników. Jeden z nich przybył aż z Opola. Rok później, w drugiej edycji wzięło udział już około stu osób. Pojechali oni dwiema trasami, bo w przedsięwzięcie zaangażował się również na moje zaproszenie powiat włoszczowski. W tym roku powiat kielecki w organizacji tego wydarzenia wspierają aż trzy powiaty: włoszczowski, konecki i jędrzejowski - pokreślił.

Trasa kielecka rozpocznie się spod Dębu Bartka w Zagnańsku i jej uczestnicy pojadą do Lasocina. Zatrzymają się przy wszystkich najważniejszych miejscach pamięci związanych z Brygadą Świętokrzyską NSZ.

Każda grupa utworzona w poszczególnych powiatach pojedzie wyznaczoną przez siebie trasą, uwzględniając miejsca pamięci. Finał rajdu odbędzie się tradycyjnie w Lasocinie, na placu "Nad Stawkiem" w gminie Łopuszno.

Powiat włoszczowski w rajdzie będzie brał udział po raz drugi. Podobnie jak w powiecie kieleckim, trasa po tym powiecie będzie przebiegała miejscami pamięci.

- Zainteresowanie rajdem jest bardzo duże - podkreślił Dariusz Czechowski. - Trasa wiedzie przez Włoszczowę, Kurzelów, Kluczewsko, Oleszno, w miejscach gdzie dochodziło do potyczek. Złożymy wiązanki na grobach poległych w walkach i zapalimy znicze. I jak pozostali uczestnicy zakończymy w Lasocinie.

Trasa konecka liczy około 45 kilometrów. - Stratujemy spod pomnika Błogosławionego Kazimierza Sykulskiego, patrona powiatu koneckiego. Podjedziemy do Dębu Pamięci, który przypomina urodzonego w Wilczkowicach Edwarda Podwysockiego zamordowanego przez Sowietów wiosną 1940 roku w Katyniu. Ogólnie, mamy zaplanowane osiem punktów i wszystkie te miejsca związane są z II wojną światową. Poza wątkiem rekreacyjnym, będziemy podkreślać miejsca pamięci - powiedział Grzegorz Piec.

Podobnie jak powiat konecki, po raz pierwszy w rajdzie będzie brał udział powiat jędrzejowski. - Poprzez rajd chcemy wspominać miejsca, o których nie możemy zapomnieć. Tych miejsc mamy dużo, a swoją ofertę kierujemy do młodych ludzi, by następowała integracja pokoleniowa. Pragniemy, by młodzi ludzie przejmowali po nas wiedzę, by pamiętali, dlaczego teraz możemy żyć w wolnej Polsce - powiedziała Maria Barańska.

Trasa jędrzejowska wiedzie przez rezerwat przyrody Gaj, Cierno - Żabieniec, Caców, Tyniec, Kozłów.  

Ponadto w ramach projektu zostanie przeprowadzony konkurs plastyczny o tematyce związanej z Brygadą Świętokrzyską oraz wirtualna wystawa podsumowująca całe wydarzenie i upamiętniająca działalność NSZ. Uwieńczeniem całości będzie koncert patriotyczny, który odbędzie się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

Gwiazdą koncertu będzie Lech Makowiecki, którego twórczość związana jest z polską tradycją, kulturą, nastawianą na edukację historyczną młodego pokolenia. Pan Lech prowadzi cykliczne autorskie audycje słowno-muzyczne w radiowej Jedynce pt. "Wieczór z Historią".

Dyrektor Jacek Sabat podkreślił, że rajd ma charakter sportowo - rekreacyjny z dużym ładunkiem patriotycznym. - My jako WDK postanowiliśmy włączyć się w tą część artystyczną - dodał.

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów Zasady obsługi interesantów