Stypendium Starosty Kieleckiego. Czekamy na zgłoszenia

10 Czerwca 2022

Do 31 lipca można składać wnioski o przyznanie Stypendium Starosty Kieleckiego. Program skierowany jest dla uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych, pobierających naukę na terenie Powiatu Kieleckiego bez względu na miejsce zamieszkania. Stypendium przyznawane jest jednorazowo w roku kalendarzowym. Stypendium nie posiada charakteru socjalnego.Stypendium Starosty Kieleckiego. Czekamy na zgłoszenia

Podstawą ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku. Każdy wniosek powinien zawierać:

  • dane wnioskodawcy,
  • dane osobowe kandydata,
  • opis osiągnięć kandydata uprawniających go do otrzymania stypendium,
  • oświadczenia pełnoletniego ucznia lub niepełnoletniego ucznia i jego rodzica/opiekuna prawnego,
  • klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych w związku z realizacją zadań z zakresu przeprowadzenia postępowania o przyznanie Stypendium Starosty Kieleckiego za wysokie wyniki i szczególne osiągnięcia w nauce.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić: uczeń pełnoletni, rodzic/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego oraz dyrektor szkoły.

O stypendium może się ubiegać uczeń, który spełnił przynajmniej dwa z następujących warunków:

  • w wyniku klasyfikacji na koniec roku szkolnego uzyskał średnią ocen co najmniej 4,80 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
  • uzyskał tytuł finalisty lub laureata olimpiady przedmiotowej z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem maturalnym uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w danym roku szkolnym,
  • uzyskał tytuł finalisty lub laureata olimpiady tematycznej (zawodowej) lub turnieju uprawniającego do zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawodowego w danym roku szkolnym,
  • uzyskał tytuł finalisty lub laureata innej olimpiady interdyscyplinarnej, przedmiotowej, z przedmiotów dodatkowych lub tematycznych, których laureaci i finaliści nie uzyskują uprawnień w systemie egzaminacyjnym,
  • posiada udokumentowane osiągnięcia naukowe, wychodzące ponad obowiązkowy program nauczania.

Do każdego wniosku powinny być załączone dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów uprawniających do uzyskania stypendium.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:15 w terminie do 31 lipca. W przypadku nadania wniosku pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Decyzje o przyznaniu Stypendium podejmuje Starosta.

Ważne, stypendium nie dotyczy uczniów uczących się  w szkołach na terenie Kielc.  

 

Kategoria: Powiązane pliki [3]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2022-06-10 Uchwała Rady Powiatu w Kielcach.pdf
ilość pobrań: 90
Uchwała Rady Powiatu w Kielcach.pdf 851.71KB zobacz
docx 2022-06-10 Wniosek EK-I-8.docx
ilość pobrań: 22
Wniosek EK-I-8.docx 29.4KB -
pdf 2022-06-10 Wniosek EK-I-8.pdf
ilość pobrań: 34
Wniosek EK-I-8.pdf 121KB zobacz

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów