„Stop przemocy w rodzinie” - konferencja

4 Października 2022

W Hotelu Kameralnym w Kielcach 7 października o godzinie 10.15 odbędzie się konferencja „Stop przemocy w rodzinie”, którą organizuje PCPR w Kielcach. Jest ona elementem projektu  realizowanego przez PCPR w Kielcach w ramach Programu osłonowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieranie jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - edycja 2022. plakat konferencji

Konferencja, dotyczy problemu przemocy w rodzinie i jest połączona ze szkoleniem pracowników OPS, Zespołów interdyscyplinarnych itp.

Podczas konferencji zostanie poruszone zjawisko przemocy w rodzinie (przemoc wobec dziecka, przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych), sytuacja psychologiczna osób doznających przemocy, zachowania osób stosujących przemoc, możliwość pomocy. Uczestnicy spotkania zajmą się ustaleniami teoretycznymi wyjaśniającymi przemoc, agresję i sytuacje konfliktowe, czynniki ryzyka przemocy w rodzinie, porozmawiają o psychologicznych skutkach doznawania przemocy.

Podczas dyskusji na temat interwencji wobec przemocy w rodzinie będą omówione metody i techniki pracy z osobą doznającą przemocy w rodzinie:

 ✓ nawiązanie relacji z osobą doświadczającą przemocy w rodzinie,

✓ współpraca z osobą doznającą przemocy,

 ✓ jak pracować z osobą doznającą przemocy,

 ✓ etapy pracy z osobami doznającymi przemocy

 ✓ o czym należ pamiętać, udzielając pomocy,

 ✓ formy pomocy psychologicznej,

✓ źródła trudności w pracy z osobami doznającymi przemocy.

Plan konferencji:

9.30-10.00             Rejestracja uczestników

10.15- 10.30          Rozpoczęcie konferencji: Stefan Bąk- członek Zarządu Powiatu Kieleckiego

Sesja I  w godzinach10. 30  - 12.00

Katarzyna Bochenek-Cichoń, pracownik naukowy UJK i WSAP: Prawne i kryminologiczne aspekty przemocy domowej i jej konsekwencje.

dr n.med. Maciej Wielgus, lekarz psychiatra: Rola i znaczenie specjalistycznej pomocy medycznej udzielanej w sytuacji kryzysu. 

dr Krzysztof Czekaj, psycholog, były dyrektor Aresztu Śledczego w Kielcach Oddziaływania penitencjarne wobec skazanych sprawców przemocy .

Dyskusja

12.00- 12.30.  Przerwa kawowa

Sesja II  w godzinach 12.30- 13.30

mgr Lidia Świeboda- Toborek, psycholog , interwent PCPR : Pokonywanie obcości w pomocy rodzinom:  od dystansu do przymierza terapeutycznego

mgr Edyta Domagała, pedagog, interwent, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie PCPR: Rola współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie- na przykładzie projektu osłonowego pn. ,,Stop przemocy w rodzinie”.

Dyskusja

13.45    Zakończenie konferencji
14.00    Obiad

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów