Rada Seniorów zebrała się po raz pierwszy

13 Października 2021

W Starostwie Powiatowym w Kielcach odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Seniorów. W jej skład weszło 19 osób - po jednym przedstawicielu każdej z gmin powiatu. rada seniorów

Z seniorami spotkali się członkowie Zarządu: Stefan Bąk, Cezary Majcher i Mariusz Ściana. Obecny był również senator RP Krzysztof Słoń.

Stefan Bąk- Rada Seniorów Powiatu Kieleckiego jest jedną z niewielu tego typu rad w Polsce. Jej celem jest zwiększenie zaangażowania seniorów w sprawy lokalnej społeczności, w szczególności dotyczące rozwiązywania problemów i zaspokajania potrzeb środowiska osób starszych - mówił Stefan Bąk, członek Zarządu Powiatu desygnowany przez starostę do współpracy z radą.

Decyzją Zarządu Powiatu każda gmina ma w Radzie po jednym reprezentancie. Wszystkich jej członków powitał obecny na pierwszym posiedzeniu senator RP Krzysztof Słoń.

- Spełniają się moje marzenia, żeby środowisko seniorów naszego powiatu coraz bardziej się aktywizowało. Każda społeczność potrzebuje liderów. Liczę na to, że w swoich społecznościach gminnych będziecie Państwo takimi liderami, a jest naprawdę dużo pracy. Bardzo ważne jest, aby Rada Powiatu podejmując decyzje i wyznaczając kierunki polityki społecznej korzystała również z waszej mądrości - mówił senator.

Swoją współpracę z nowym gremium zadeklarowali członkowie Zarządu Powiatu Cezary Majcher i Mariusz Ściana. Ściana Mariusz

- Wasza opinia jest nam potrzebna do podejmowania wielu ważnych decyzji, bo nic dla was bez was. Nawet najlepsze pomysły bez konsultacji i weryfikacji w terenie, zawsze będą w jakimś stopniu ułomne, dlatego mam nadzieję, że nasza współpraca będzie owocna - mówił Mariusz Ściana.

Podczas posiedzenia wręczono powołania do rady i dokonano wyboru Prezydium. Przewodniczącym został Witold Comber, wiceprzewodniczącą Zofia Puchała, a sekretarzem Halina Musiał.

Kadencja pierwszej Rady Seniorów Powiatu Kieleckiego trwa do końca obecnej kadencji Rady Powiatu w Kielcach. Rada może przedstawiać propozycje dotyczące działań na rzecz seniorów, monitorować i sygnalizować ich potrzeby, wydawać opinie, formułować wnioski służące rozwojowi środowisk seniorów, a także konsultować i zgłaszać opinie do aktów prawa miejscowego i programów dotyczących osób starszych.

W skład Rady Seniorów Powiatu Kieleckiego weszli: Balińska Zofia, Bebel Stefan, Brzoza Wiesława, Comber Witold, Czerwińska Elżbieta, Godzisz Zofia, Grzywacz Grażyna, Jacak Bożena, Januszek Wiesława, Kamińska Jadwiga, Kępińska Wiesława, Łebek Stanisław, Łopatowska Maria, Musiał Halina, Nogalski Bogdan, Pająk Otolia, Pawlak Małgorzata, Puchała Zofia, Spurek Elżbieta.

do góry
Ważna droga w Daleszycach do remontu Czekamy na zgłoszenia do nagrody Zapisy na rajd rozpoczęte Rada Seniorów na pierwszym posiedzeniu Bezpłatny autobus na Św. Krzyż Wakacyjne przerwy w pracy poradni Starostwo Powiatowe w poniedziałki pracuje dłużej Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów