do góry
 • Czas pracy: pn. 7.00-17.15, wt.-pt. 7.15-15.15
  Wydział Komunikacji i Transportu - godziny obsługi klientów:
  pn. 7.15-16.00, wt.-pt. 7.15-14.00
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

Uwaga! 21 lutego br. Zarząd Powiatu w Kielcach przyjął Księgę Identyfikacji Wizualnej Powiatu Kieleckiego, która znajduje się w zakładce „Dla Klienta”W sprawach rejestracji pojazdów i praw jazdy zapraszamy do Wydziału Komunikacji i Transportu w poniedziałki 7.15-16.00, wtorek - piątek w godzinach 7.15 - 14.00. System Centralnej Ewidencji Pojazdów CEP wciąż nie działa poprawnie, niezależnie od Starostwa. O ustaniu tej awarii niezwłocznie poinformujemy.Czas pracy Starostwa Powiatowego w Kielcach - w każdy poniedziałek urząd będzie czynny w godzinach od 7 do 17.15. Od wtorku do piątku od 7.15 do 15.15. HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz
14 września
2017

Powiat dla niepełnosprawnych

 

Powiat kielecki realizuje wiele ciekawych projektów, które zapewniają osobom niepełnosprawnym pełne i równoprawne uczestnictwo w życiu społecznym.

 – Chcemy, aby osoby niepełnosprawne mieszkające na terenie powiatu kieleckiego miały rzeczywiste poczucie, że są pełnoprawnymi członkami społeczności lokalnej – mówi starosta kielecki Michał Godowski. – Naszym celem jest także wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach obecnie rozpoczyna realizację projektu pn. "Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału w trwającej rekrutacji.

Projekt zakłada w szczególności organizację usług asystenta osoby niepełnosprawnej. Asystowanie ma szczególnie znaczenie w stworzeniu osobom niepełnosprawnym możliwości udziału w życiu społecznym poprzez pomocy w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania, w załatwieniu spraw urzędowych, komunikowaniu się z różnymi instytucjami, w zorganizowaniu czasu wolnego.

Ponad to dla osób niepełnosprawnych organizowane są zajęcia rehabilitacyjno – usprawniające, poradnictwo specjalistycznego w tym psychologiczne, prawne czy konsultacje psychiatryczne.

- Podstawowe wymagania dla osób niepełnosprawnych ubiegających się o udział w projekcie w tym o korzystanie z asystentury to aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne – mówi Anna Bielna, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. – Wskazana niepełnosprawność w stopniu znacznym i umiarkowanym. Ważne jest by osoby te zamieszkiwały na terenie jednej z gmin powiatu kieleckiego, premiowane pochodzenie z gmin Łopuszno, Morawica, Nowa Słupia, Chęciny, Sitkówka-Nowiny, Zagnańsk, Górno, Miedziana Góra, które przystąpiły do realizacji projektu.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do koordynatora usług asystenckich:

– telefonicznie pod numerem telefonu 600 286 695 w dniach od poniedziałku
do piątku w godzinach  7.15-15.15 – e-mail Rekrutacja prowadzona będzie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kielcach , ul. Wrzosowa 44 w Kielcach, Ośrodkach Pomocy Społecznej
z następujących gmin: Łopuszno, Morawica, Nowa Słupia, Chęciny, Sitkówka-Nowiny, Zagnańsk, Górno, Miedziana Góra.

Informacja dla niepełnosprawnych studentów

W poniedziałek, 18 września Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza nabór wniosków na drugie półrocze 2017 roku o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” ” -Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 Termin zakończenia naboru dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018 upływa 10 października 2017 r. Wzór wniosku z załącznikami dostępny na stronie  www.bippcpr.wrota-swietorzyskie.pl w zakładce „Aktywny samorząd” Moduł II 2017.

następna poprzednia powrót do listy aktualności

banery

poprzedni baner
 • 8nVSCtil4pM6HMklMjC-bTmgxsRzV6f0F5bCv2AF2V0

 • K5ZQ3VAdEFCGVKYFQL6OZTUYrnDrl7vik3oIYfqfePs

 • o3--1demdUwNiOppJv3rX7QcPsSVdEzIpMB1Ho_zVVc

 • yI1z8PyeQCh5nlL-LOWQxuWcFzDEzSbYkS_XNgF3ytk

 • LwYKnX-H73CTVtDrz7OltrLSz14sEplkgxNxVr7QCxY

 • 1JhkADsh7zKKxS3VaR0-BkGwe3xbFmjNqJI7P---w9g

 • qNofshjKytUj_NQSIdVAj7qgQ4e4B8gTtnxa8PsePoY

 • 1JGMrD2uLFOskOylpcG6RKPxJsuXEgy_n26Zo1YtJQQ

 • YTNRd29rQolLX3aqU9NSwlfRbTqEdy07wrdEyTrMDs4

 • gMpxILS2BeOT-MBM2oijEmMyKEfv7r7rnW1bTOiLmXk

 • XhWwPl6Y_FqrHeFQ3GOAScGh3HgqvKxaGY9UbyHi5mg

 • pZJKT-psS6dmlmIe9ytSsi2_z7jQjaJeTocdGCy3S2M

 • OZJdarc8WY0xXnHt2W10eWAhC5fYMuIHn3IfAqeYXAg

 • da8VUSqsfutzgZoZF7Z-rjQaUFXM_si1RnplhSaoVoo

 • er6G1Pe8I5Vt3Wxj36RS-wJK_cLHtZ-K164ELhlL8As

następny baner