Posiedzenie Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

9 Lutego 2024

Odbyło się posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kieleckim. Uczestniczył w nim członek Zarządu Powiatu w Kielcach Stefan Bąk.Posiedzenie Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Posiedzenie poprowadziła Przewodnicząca Rady, Dominika Kąsek, dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.

Podczas posiedzenia wybrano Prezydium Rady na 2024 rok. Ponadto przedstawiono sprawozdanie z działalności Rady za 2023 rok. Omówiono także sprawozdania za 2023 rok z realizacji zadań przez: Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które przedstawiła Marzena Łaskawska, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach - sprawozdanie przedstawił zastępca dyrektora PCPR Piotr Piwowarczyk oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach - o realizacji zadań opowiadała Przewodnicząca Zespołu, Wiesława Knez.
W czasie posiedzenie pozytywnie zaopiniowano projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami w Powiecie Kieleckim na lata 2024- 2028. Projekt przedstawił wicedyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Piotr Piwowarczyk.

Posiedzenie Powiatowej Rady ds.Osób Niepełnosprawnych (1) Posiedzenie Powiatowej Rady ds.Osób Niepełnosprawnych (1)
8

Posiedzenie Powiatowej Rady ds.Osób Niepełnosprawnych

 

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów