Ogłoszenie o zamówieniu

13 Marca 2024

Starostwo Powiatowe w Kielcach informuje, że Stowarzyszenie Dziedzictwo Piotrkowic, z siedzibą w Piotrkowicach, ul. Rynek 7, 26 - 020 Chmielnik ogłosiło postępowanie zakupowe, którego przedmiotem jest realizacja inwestycji pn.: „REMONT  KOŚCIOŁA P.W. ŚW. STANISŁAWA BISKUPA W PIOTRKOWICACH”, współfinansowanej z Rządowego Programu Obudowy Zabytków nr RPOZ/2022/4104/PolskiLad.

Szczegółowe informacje i dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia są udostępniane na stronie Beneficjenta dotacji/Zamawiającego pod adresem:  www.dziedzictwo-piotrkowic.pl oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a1423316-df97-11ee-a01e-f641a8763d5f

 

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów