Obwieszczenie dot. pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego

12 Marca 2024

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie art. 17 Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości, zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach obwieszczenie wraz z wykazem pojazdów, którym z dniem 10 czerwca 2024 r., wygasną decyzje o rejestracji pojazdów wydane przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczące pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie w/w ustawy.

Wiecej informacji na: 

https://bip.powiat.kielce.pl/ogloszenia-obwieszczenia/index/OBWIESZCZENIE-STAROSTY-KIELECKIEGO/idn:11924 

 

do góry
Ważna droga w Daleszycach do remontu Czekamy na zgłoszenia do nagrody Zapisy na rajd rozpoczęte Rada Seniorów na pierwszym posiedzeniu Bezpłatny autobus na Św. Krzyż Wakacyjne przerwy w pracy poradni Starostwo Powiatowe w poniedziałki pracuje dłużej Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów