O zdrowiu emocjonalnym i psychicznym seniorów

30 Września 2022

W Starostwie Powiatowym w Kielcach odbyło się seminarium poświęcone tematyce emocji, stresu i zdrowia psychicznego. Spotkanie, podczas którego poszczególne problemy omawiali specjaliści, dedykowane było seniorom. seminarium

- Witam wszystkich Państwa na seminarium dla seniorów „Zdrowie emocjonalne i psychiczne seniora”. Dziękuję, że mimo tej pogody tak licznie Państwo do nas przybyli. Miło nam Was gościć. Nad dzisiejszym spotkaniem czuwa dobry duch Powiatowej Rady Seniorów - Stefan Bąk - członek Zarządu Powiatu w Kielcach - otworzył spotkanie Mirosław Gębski starosta kielecki.

- Rada Powiatu w Kielcach 5 marca 2018 roku przyjęła uchwałą Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2018 - 2022. Celem głównym dokumentu jest zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej opieki adekwatnej dla ich potrzeb […] Od 2018 roku do końca 2021 roku z działań zawartych w programie skorzystało ponad 48 tysięcy osób. Pomimo pandemii nasi psychologowie realizowali ten program, bo życie ludzkie nie zna ceny - mówił do zebranych Stefan Bąk.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele środowisk seniorów z powiatu kieleckiego. Byli członkowie powiatowej Rady Seniorów z przewodniczącym Witoldem Combrem, reprezentanci Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Bodzentyna, Chęcin i Łagowa. Obecne były też pielęgniarki ze Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy: Edyta Chaba i Anna Łubińska.

Wśród poruszanych tematów znalazły się: strategie radzenia sobie ze stresem, poczucie sensu życia w aspekcie duchowości człowieka, kondycja fizyczna, zdrowie psychiczne oraz aktywność intelektualna i społeczna na przykładzie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łagowie, a także bezpieczne życie seniora.

Podobne seminaria związane ze zdrowiem psychicznym zorganizowane zostaną w starostwie również dla młodzieży i nauczycieli.

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2018-2022 dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kielcach.

 

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów